Aanmelden, overschrijven en opzeggen lidmaatschap 2014-2015. Overschrijfavonden op 3 en 5 juni

De voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn alweer in volle gang.

Graag willen we u dan ook op de hoogte stellen van de regelgeving rondom het aanmelden, overschrijven en opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen.

Aanmelden:

Informatie over het lidmaatschap en een inschrijfformulier vindt u hier.

Ten behoeve van de teamindeling is spoedige aanmelding zeer wenselijk.

Overschrijven:

Nieuwe leden die in de afgelopen 3 jaren bij een andere vereniging ingeschreven hebben gestaan of leden die naar een andere vereniging willen overstappen, moeten vóór 15 juni a.s. overschrijving aanvragen d.m.v. een KNVB overschrijvingsformulier

Zowel de speler, de oude vereniging als de nieuwe vereniging vullen dit formulier in en ondertekenen voor akkoord.

U kunt de formulieren laten invullen op de overschrijvingsavonden op dinsdag 3 juni en donderdag 5 juni van 18.00 tot 20.00 uur.

Donderdag 12 juni is de uiterste datum waarop inschrijvingen en overschrijvingen in behandeling kunnen worden genomen

Nieuwe leden moeten naast het overschrijvingsformulier ook het inschrijfformulier, een pasfoto, de spelerspas en een overschrijvingskaart meenemen (spelerspas en overschrijvingskaart opvragen bij uw oude vereniging).

Leden die willen uitschrijven, moeten naast het overschrijvingsformulier nog in bezit zijnde DoCoS-kleding inleveren en verkrijgen (nadat is geconstateerd dat aan alle verplichtingen is voldaan) hun spelerspas en overschrijvingskaart.

Uitschrijven:

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit vóór 31 mei a.s. schriftelijk te melden via de ledenadministratie; Ton Thorn, Zuilestein 9, 2352 JS Leiderdorp of per email via

Opzeggingen bij leiders, trainers, bestuurders of andere vrijwilligers zij niet voldoende om het lidmaatschap te beëindigen. Voor leden die niet schriftelijk bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen, blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht.

Indien u in het bezit bent van DoCoS voetbalkleding kunt u dit tijdens de overschrijvingsavonden inleveren of maak hiervoor een afspraak met de kledingcoördinator.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:

Joost van Hamersveld (voor heren-senioren) of

Louise Veltrop (voor jeugd t/m 17 jaar en dames-senioren)

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq