Aanmelden, overschrijven en opzeggen lidmaatschap 2015-2016 Overschrijvingsavonden dinsdag 9 juni en donderdag 11 juni 19.00 – 21.00 uur

De voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn alweer in volle gang.

Graag willen we u dan ook op de hoogte stellen van de regelgeving rondom het aanmelden, overschrijven en opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen.

Aanmelden:

Informatie over het lidmaatschap en een inschrijfformulier vindt u hier.

Ten behoeve van de teamindeling is spoedige aanmelding zeer wenselijk.

Overschrijven:

Nieuwe leden die in de afgelopen 3 jaren bij een andere vereniging ingeschreven hebben gestaan of leden die naar een andere vereniging willen overstappen dienen vóór 15 juni a.s. over te schrijven d.m.v. een KNVB overschrijvingsformulier

Zowel de speler, de oude vereniging als de nieuwe vereniging dienen dit formulier in te vullen en te ondertekenen.

U kunt de formulieren laten invullen op de overschrijvingsavonden op dinsdag 9 juni en donderdag 11 juni van 19.00 tot 21.00 uur.

Donderdag 11 juni is de uiterste datum waarop inschrijvingen en overschrijvingen in behandeling kunnen worden genomen

Nieuwe leden dienen dan naast het overschrijvingsformulier ook het inschrijfformulier, een pasfoto, de spelerspas en een overschrijvingskaart mee te nemen (spelerspas en overschrijvingskaart opvragen bij uw oude vereniging).

Leden die willen uitschrijven dienen naast het overschrijvingsformulier nog in bezit zijnde DoCoSkleding in te leveren en verkrijgen (nadat is geconstateerd dat aan alle verplichtingen is voldaan) hun spelerspas en overschrijvingskaart.

Uitschrijven:

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit vóór 31 mei a.s. schriftelijk te melden via de ledenadministratie; Ton Thorn, Zuilestein 9, 2352 JS Leiderdorp of per email via

Opzeggingen bij leiders, trainers, bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd. Voor leden die niet schriftelijk bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht.

Indien u in het bezit bent van DoCoS voetbalkleding kunt u dit tijdens de overschrijvingsavonden inleveren of maak hiervoor een afspraak met de kledingcoördinator (Els Meijer, ).

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:

Joost van Hamersveld (voor heren-senioren) of

Louise Veltrop (voor jeugd t/m 17 jaar en dames-senioren)

Voor het seizoen 2015/2016 gelden de volgende contributiebedragen *:

Bedragen per jaar

Senioren vanaf 18 jaar

A-B-C-D-E-Junioren (geboortejaar 1997-2006)

F-Pupillen (geboortejaar 2007/2008)

Mini-F (geboortejaar 2009/2010)

Contributie

€ 202,00

€ 147,00

€ 137,00

€ 77,00

Kledingtoeslag

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

Vrijwilligersbijdrage

€ 75,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

Totaal incasso

€ 277,00

€ 237,00

€ 227,00

€ 167,00

* Nieuwe leden in de F-categorie hoeven hun eerste voetbaljaar geen contributie te betalen. Het gaat om jongens en meisjes die geboren zijn in 2007, 2008 of 2009. Het geldt voor alle jongens en meisjes in deze geboortejaren die zich vanaf nu aanmelden als voetballend lid.

* Vanaf het 3e jeugdlid uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) geldt een korting van 50% op het contributiebedrag.

* Voor de jeugd geldt een kledingtoeslag als bijdrage voor het kledingplan. Klik hier voor meer informatie over het kledingplan.

* Van DoCoS-leden wordt verwacht dat zij, als onderdeel van het lidmaatschap minimaal 12 uur per seizoen vrijwilligerswerk doen. Gelijktijdig met de contributie wordt een vrijwilligersbijdrage geïnd.

Nadat een vrijwilligerstaak (minimaal 12 uur per seizoen) is uitgevoerd, wordt de vrijwilligersbijdrage terugbetaald.

Per gezin (wonend op hetzelfde adres) wordt 1 keer een vrijwilligersbijdrage berekend.

De vrijwilligerstaken zijn door het bestuur omschreven en vastgesteld. Klik hier voor meer informatie over het vrijwilligerswerk bij rksv DoCoS.

* Inbegrepen in de contributie zijn verzekering en afdracht KNVB.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq