Algemene Ledenvergadering 25 september

LEIDEN, 17 september – Op maandag 25 september 2017 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanvang is 20.00 uur in de DoCoS-kantine.

Een unieke kans om mee te praten over de kansen en bedreigingen waarmee we binnen de voetbalvereniging DoCoS in de komende periode te maken krijgen. Heb je ideeën, wees er dan bij ! We kunnen dan in een open discussie van gedachten wisselen over de middelen en de financiën.

Agenda

1. Opening en ingekomen stukken

2. Mededelingen van het bestuur

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 2016

4. Financieel jaarverslag 2016-2017

a. Exploitatierekening 2016-2017

b. Balans per 30 juni 2017

Verslag Kascommissie 2016-2017

Benoeming nieuwe kascommissie

5. Begroting 2017-2018

6. Verhoging contributie voor seizoen 2017-2018

7. Verenigingsplan 2018-2023
Toelichting Hoofdbestuur op de gestelde prioriteiten

8. Rondvraag en sluiting

Klik HIER voor het jaarverslag DoCoS over het afgelopen jaar.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq