Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op maandag 19 december 2022 wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Aanvang is 20.00 uur.

De agenda is op hoofdlijnen:

1.   Opening en ingekomen stukken

2.   Vaststelling agenda

3.   Mededelingen van het bestuur

4.   Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2021

Verslagen van de Jeugd, de seniorenselectie, de meisjes en de vrouwen

5.   Financieel jaarverslag 2021-2022

6.   Begroting 2022-2023

7.   Aftreden bestuursleden

Bestuursleden: Henk Bouwmans, Joost van Hamersveld en Jasper van Marwijk

8.   Verkiezing/Herverkiezing bestuursleden

Herverkiezing bestuursleden: Joost van Hamersveld en Jasper van Marwijk

Nieuwe bestuursleden: Job Bavelaar, Wesley Heineman, Maaike van Polanen en Lorna van Rooijen

De leden kunnen kandidaten voordragen, waarbij de volgende procedure geldt: een schriftelijke kandidaatstelling, getekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden.

De kandidaat moet lid zijn van rksv DoCoS en geeft een schriftelijke verklaring af dat hij/zij, na verkiezing, de functie ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.

Alle hiervoor genoemde stukken moeten uiterlijk vrijdag 16 december 2022 in het bezit zijn van de secretaris, Joost van Hamersveld, Paardenkamp 2, 2235 TD   VALKENBURG  of via mailadres .

9.   Rondvraag en sluiting

Een unieke kans om mee te praten over de kansen en bedreigingen waarmee we binnen de voetbalvereniging DoCoS in de komende periode te maken krijgen.

Heb je ideeën, wees er dan bij !

We kunnen dan in een open discussie van gedachten wisselen over de middelen en de financiën.

We spreken je graag op deze vergadering.

Het Jaarverslag en de Jaarrekening, welke dan worden besproken, kunt u via deze links downloaden.

Jaarrekening DoCoS 2021-2022

Jaarverslag DoCoS 2021-2022

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq