ALV op 9 december

Op maandag 9 december 2019 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanvang is 20.00 uur in
de DoCoS-kantine.

Een
unieke kans om mee te praten over de kansen en bedreigingen waarmee we
binnen de voetbalvereniging DoCoS in de komende periode te maken
krijgen. Heb je ideeën, wees er dan bij !

We
kunnen dan in een open discussie van gedachten wisselen over de
middelen en de financiën. We zien jullie graag op deze vergadering.

Het Jaarverslag en de bijlage Financieel jaarverslag, welke dan worden besproken, vindt u hier.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq