Barcommissie DoCoS van start

Onder leiding van Joop Zirkzee is de barcommissie van DoCoS van start gegaan

De barcommissie van DoCos bestaat uit Joop Zirkzee, Hans Thorn, Nico vd Heijden, Rob en Wil Roling. De commissie zorgt voor de planning van activiteiten en de organisatie van de bediening in de kantine.

Het bestuur is blij met de inzet van deze DoCoS-mensen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de faciliteiten in de kantine. Een van de aandachtspunten daarbij is de organisatie en de ontvangst van bezoekers, zowel op trainingsavonden als in het weekend. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar een zo goed mogelijke bediening van de vele bezoekers op de zaterdag.

De barcommissie is onderdeel van het vernieuwingsproject van de kantine van DoCoS. Het bestuur heeft plannen in voorbereiding voor verbouw en aanpassing van de kantine om ontvangst van toeschouwers, bezoekers, jeugdleden, bestuursleden van bezoekende voetbalverenigingen en andere gasten beter te faciliteren.

Voor het melden van activiteiten worden leden verzocht dit door te geven per email aan de barcommissie onder het adres:

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq