Bestuur over prestatievoetbal bij DoCoS

Het bestuur heeft in de ledenvergadering toegelicht waarom DoCoS kiest voor prestatievoetbal op zaterdag, het stoppen van prestatievoetbal op zondag en het doorgaan met recreatievoetbal op zondag.

Het bestuur vindt het van belang dat alle leden inzicht hebben in de argumenten en overwegingen die geleid hebben tot het maken van deze keuze door het bestuur. In bijgaand verslag – over de uitvoering van de afspraken uit het Verenigingsplan van DoCoS – wordt dit keuzeproces toegelicht. Bovendien wordt het proces van besluitvorming toegelicht.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq