Bestuursnieuws: nieuw veld 1 en 2, zomersluiting kantine en contributie door Club Collect

Voor alle leden: nieuws van de bestuurstafel over de opknapbeurt van veld 1 en nieuw kunstgras op veld 2, de zomersluiting van de kantine, de contributie en andere belangrijke verenigingszaken.

LEIDEN, 11 juni 2018 – De contributie gaat met vijf euro omhoog als gevolg van toenemende administratiekosten en de inflatie. Eind juli wordt de contributie geind door Club Collect. De aanleg van nieuw kunsgras op veld 2 (achter de tribune) is vertraagd terwijl met het opknappen van veld 1 op 11 juni wordt begonnen. Dit en andere zaken die het bestuur aan alle leden heeft te melden, kunt u in dit bericht lezen.

Van de bestuurstafel

Veld 1 en 2.

De aanleg van het nieuwe kunstgras op veld 2 heeft enige vertraging opgelopen en de verwachting is dat dit nu medio november wordt opgeleverd. Wij zijn druk in overleg met de gemeente hoe we de tussenliggende periode kunnen overbruggen. We houden u op de hoogte. De renovatie van veld 1 start op 11 juni 2018.

Privacy (AVG)

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in onze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Zie https://www.docos.nl/contact/privacyverklaring

Clubhuis

Het clubhuis is gesloten vanaf 18 juni. Wij danken onze barmedewerkers voor hun tomeloze inzet en al hun energie en tijd het afgelopen seizoen.

Contributie

De contributie voor zowel junioren als senioren wordt m.i.v. het nieuwe seizoen verhoogd met € 5,-. Dit wegens de toenemende administratiekosten en de inflatie. Eind juli zal de inning van de contributie plaatsvinden en dit zal vanaf komende zomer worden verzorgd door ClubCollect. Mocht u binnenkort een mail of SMS ontvangen van ClubCollect dan weet u dat dit met de contributie te maken heeft.

Inleverdata

Inleveren kleding, materialen, sleutels en andere zaken is op dinsdag 19 juni van 19.00- 21.00 uur en op woensdag 27 juni van 19.30 -21.00 uur

Trainers:

  • Materiaal in ballenkasten, hesjes gewassen
  • Trainerskleding en sleutels ballenkasten inleveren. Trainers die volgend seizoen weer training geven hoeven de kleding niet in te leveren

Teamleiders:

Spelers:

  • DoCoS rode trainingstenue, indien via trainer/teamleider van DoCoS gehuurd: bij trainer/teamleider inleveren.
  • DoCoS keeperstenue bij trainer/teamleider inleveren.
  • Lidmaatschap voor 31 mei opgezegd? DoCoS wedstrijdtenue en tas inleveren.


Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq