Betaling ZOMERKAMP 2015 voor E- en F-jeugd

Op dit moment hebben we 80 aanmeldingen ontvangen. 50 E-pupillen en 30 F-pupillen zullen in het laatste weekend van juni dit seizoen afsluiten met een spetterend zomerkamp. We verwachten nog een paar inschrijvingen en samen met de begeleiders zullen we op ruim 100 deelnemers uitkomen!

Kosten/Betaling kamp

De kosten voor het kampen bedragen 85,- per deelnemer.

Aan de teambegeleiders wordt een bijdrage van 25,- gevraagd.

Nadat de aanmelding via de leiders van de diverse teams heeft plaatsgevonden, kan betaling plaatsvinden door overmaking van het kampgeld op rekeningnummer

NL83 INGB 0000 9111 02 ten name van RKSV ‘DOCOS’-DOOR COMBINATIE STERK onder vermelding van naam deelnemer(s) en team(s).

De betaling per bank dient uiterlijk 15 mei 2015 ontvangen te zijn. Eerdere betaling is uiteraard ook mogelijk en zelfs gewenst in verband met vooruitbetalingen die wij moeten verrichten.

Contante betaling is eventueel ook mogelijk. Hiervoor wordt de mogelijkheid geboden op de volgende zaterdagen: 25 april en 2 mei 2015. U kunt hiervoor terecht in de wedstrijdcoördinatiekamer tussen 11.00 en 12.00 uur

Verdere informatie over het zomerkamp is te lezen op de pagina zomerkampen.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq