Betreden DoCoS-terrein verboden

Het is verboden, vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, om de velden van het DoCoS-complex te betreden.

LEIDEN, 22 maart 2020 – Het betreden van de voetbalvelden van DoCoS aan de Haagse Schouwweg is voor iedereen verboden. In het bijzonder alle spelers, jong en oud, van DoCoS wordt verzocht om geen gebruik te maken van de velden. De reden daarvoor zijn de maatregelen tegen het coronavirus. Het verbod van de voetbalbond om voorlopig geen gebruik te maken van voetbalvelden blijft onverkort gehandhaafd.

Het bestuur van DoCoS verzoekt ieder lid om zich aan deze afspraken te houden. We hebben moeten constateren dat veel leden, jong en oud, zich de afgelopen dagen niet aan deze maatregelen hebben gehouden. Wij begrijpen dat de drang om tegen een balletje te trappen groot is, zeker als de zon schijnt, maar het bestuur roept ook iedereen op te beseffen dat dit in strijd is met de oproep om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het verbodsbord bij het hek staat er niet voor niets.

Het bestuur van DoCoS vindt het onverantwoordelijk gedrag van iedereen, maar in het bijzonder onze eigen leden, wanneer deze oproep en het verbodsbord wordt genegeerd. Het bestuur wijst er daarom alle leden, jong en oud, maar ook de ouders van jeugdige leden op, dat er geen gebruik gemaakt mag worden van de voetbalvelden en zich te houden aan de afgekondigde maatregelen.

Voor actuele informatie over het coronavirus, zie de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq