Brand in kleedkamer 4

Tussen maandagavond 2 februari en woensdagavond 4 februari is er in kleedkamer 4 BRAND gesticht. Er zijn rollen toiletpapier in de brand gestoken waardoor er op de vloer op diverse plekken brandschade is ontstaan. ‘Gelukkig’ is het hier bij gebleven en is er niet een grotere brand ontstaan met alle consequenties van dien.

Het bestuur betreurt het ten zeerste dat er leden van Docos zijn die in de eigen kleedkamer brand stichten en brandschade veroorzaken. Echt belachelijk!

Wij zijn dan ook op zoek naar diegene die dit gedaan heeft/hebben en/of naar diegenen die weten wie dit gedaan heeft. Ook als je in deze kleedkamer bent geweest in deze periode en er was op dat tijdstip nog niets van deze brand te zien dan willen we dat graag weten om zo precies te kunnen achterhalen wanneer het gebeurd is.

Je kan mailen naar of je kan je melden bij je leider of trainer.

Als bestuur zullen wij alles doen om diegene te vinden die dit heeft veroorzaakt. Dit kan gewoon echt niet! Mochten wij geen bericht ontvangen en niet kunnen vaststellen wie dit heeft gedaan dan overwegen wij aangifte te doen bij de Politie Leiden.

Namens het bestuur,

Jasper van Marwijk

Voorzitter

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq