Commissie Veilig Sportklimaat

Op weg naar een veilig sportklimaat voor iedereen

Bij RKSV Docos staat een veilig sportklimaat hoog in het vaandel.

Sporten voor iedereen in een veilige omgeving zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag past niet binnen de sport dus ook niet op onze voetbalclub. RKSV Docos wil het risico op ongewenste gedragingen binnen de vereniging

– denk aan zaken als (seksueel) intimidatie, mishandeling, discriminatie en pestgedrag- voorkomen.

Er is sinds kort een commissie opgestart die zich inzet voor het sportieve klimaat op RKSV Docos. Tevens kunnen wij een luisterend oor bieden tijdens misstanden en hierbij met jou naar een oplossing zoeken.

Om te beginnen vragen wij alle leden, ouders, trainers/coaches, coördinatoren, begeleiders, vrijwilligers en/of betrokkene bij de club mee te denken met de gedragsregels.

DoCoS gedragsregels

Deze gedragsregels zijn voor iedereen belangrijk! Want dat is waar wij met DoCoS voor staan. Zouden jullie deze willen invullen voor 27 november?
Dit duurt circa 5 minuten. Bedankt! En mocht je graag meedenken met deze thema’s. Benader .

Link: https://forms.office.com/e/nZ1rbym59C

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq