Contributie inning

Samenwerking rksv DoCoS met NIKKI

Het bestuur van rksv DoCoS heeft besloten om verder te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI sinds 2020 – 2021.


NIKKI start in juli met de inning van de contributie en de kledingbijdrage voor het nieuwe seizoen

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie en kledingbijdrage via het NIKKI-systeem verwerken. NIKKI verzorgt de inning van de betalingen voor het lidmaatschap DoCoS.

NIKKI stuurt begin juli 2023 de eerste mail met het verzoek de contributie plus de bijdrage van het kledingplan te betalen. Het kan zijn dat deze mail als ‘spam’ of ongewenste mail wordt beschouwd. Geen twijfel; deze mail is afgesproken met DoCoS.

In de mail wordt gevraagd hoe u de betaling wenst te voldoen. In één keer of in maximaal 10 maandelijkse termijnen. Daarbij heeft u de keuze:

  • De contributie in één keer te betalen. Dat kan en dan worden er géén administratiekosten in rekening gebracht.
  • De contributie in maandelijkse termijnbetalingen. U betaalt hiervoor administratiekosten. U kunt kiezen in hoeveel termijnen (standaard 10 maandelijkse termijnen, maar een ander aantal kan afgesproken worden). U krijgt dan voor elke gekozen termijn steeds een e-mail als herinnering. Wel zo makkelijk om het niet te vergeten.

In de e-mail is een iDEAL-betaallink openomen, waarmee u volgens uw keuze de contributie plus de bijdrage van het kledingplan kunt betalen.

Wanneer u in juli geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar . Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de inning van contributiegelden verzorgt.

Hoe hoog zijn de administratiekosten als ik kies voor termijnbetalingen?
Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten als u kiest voor maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per spelend lid en per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

Vergoedingen via derden
Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!
Met het bestuur is een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI. Informeer hier naar per e-mail op .
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden wordt verzorgd door NIKKI. Al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
  3. DoCoS neemt gedurende het seizoen geen contante betalingen aan. Wij zullen u doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van DoCoS om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen. Natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met DoCoS en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in het nieuwe seizoen!

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq