Contributie

Voor het seizoen 2022-2023 gelden de volgende contributiebedragen:

Geboortejaar 2016-2016

Contributie
€115,-

Kledingtoeslag €65,-

*1 *2 *3

180

/p jaar

Geboortejaar 2013-2015

Contributie
€179,-

Kledingtoeslag €65,-

*1 *2 *3

244

/p jaar

Geboortejaar 2004-2012

Contributie
€189,-

Kledingtoeslag €65,-

*1 *2

254

/p jaar

Vanaf 18 jaar

 

Contributie

259

/p jaar

Vanaf 18 jaar

7x7
Contributie


 

 

150

/p jaar

*1 Vanaf het 3e jeugdlid uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) geldt een korting van 50% op het contributiebedrag. Inbegrepen in de contributie zijn verzekering en afdracht KNVB.

*2 Voor de jeugd geldt een kledingtoeslag als bijdrage voor het kledingplan. 

*3 Nieuwe leden in de categorie JO10 en jonger hoeven hun eerste voetbaljaar geen contributie te betalen. Wel betalen zij de kledingtoeslag. Het gaat om jongens en meisjes die geboren zijn in 2013 t/m 2017. Het geldt voor alle jongens en meisjes in deze geboortejaren die zich vanaf nu aanmelden als voetballend lid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Wordt men na september lid, dan betaalt men naar evenredigheid contributie:

  • Inschrijving in juli/augustus/september: volledige jaarcontributie
  • Inschrijving in oktober/november/december: ¾ van jaarcontributie
  • Inschrijving in januari/februari/maart: ½ van jaarcontributie
  • Inschrijving in april: ¼ van jaarcontributie
  • In de periode 1 mei t/m 30 juni vindt inschrijving plaats vanaf de datum 1 juli.

De contributie wordt namens rksv DoCoS geïnd door het bedrijf NIKKI. Zij bieden de mogelijkheid om in één keer of in termijnen te betalen via iDEAL. Contante betaling is niet mogelijk. Lees alles hierover hieronder in het gedeelte 'Contributie inning"

Wanneer de betaling van het verschuldigde bedrag problemen oplevert, kan er contact worden opgenomen met NIKKI voor een afbetalingsregeling. De jaarlijkse contributie moet uiterlijk 1 oktober betaald zijn wanneer deze niet in termijnen wordt betaald.

Leden die op die datum nog niets betaald hebben, of geen afspraken hebben gemaakt voor een betalingsregeling, krijgen een speel- en trainingsverbod totdat de contributie is betaald. Leden die op 1 december nog contributieschuld hebben, komen in aanmerking voor een traject bij een incassobureau en uiteindelijk royement, dit ter beoordeling van het bestuur. Hetzelfde geldt voor leden die tijdens het seizoen lid zijn geworden en na 3 maanden na inschrijving nog niets betaald hebben, of geen afspraak hebben gemaakt voor een betalingsregeling.

In alle gevallen blijft de contributieschuld openstaan waardoor lid worden van een andere voetbalvereniging niet mogelijk is.

Bij vragen over de contributie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Ondersteuning via Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport en Cultuur

Wanneer je problemen verwacht bij het betalen van de contributie biedt de gemeente Leiden een paar mogelijkheden voor ondersteuning.

Hierover kunt u informatie vinden op de volgende websites:

Doorgeven adreswijzigingen

Uw wijzigingen in de contactgegevens kunt u doorgeven via de ledenadministratie. Omdat wij in de communicatie zoveel mogelijk gebruik maken van email is de registratie van een actueel email adres ook van belang.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq