Coronabrief aan alle leden

Het bestuur van DoCoS wenst alle leden fijne Paasdagen. Tevens informeert het bestuur alle leden per brief over de stand van zaken door de coronamaatregelen.

LEIDEN, 10 april 2020 – Vier weken zijn de deuren van het sportcomplex van DoCoS gesloten, vanwege de maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Er is een streep door de voetbalcompetities gezet. Wanneer we voetballen is onduidelijk. Over hoe het verder gaat in de komende tijd informeert het bestuur graag alle leden in bijgaande brief. Tevens wenst het bestuur alle leden fijne Paasdagen, veel sterkte, let op je zelf en op elkaar, houd afstand en blijf gezond!

AAN: de leden van DoCoS

Leiden, 9 april 2020

Beste leden!

Het is een gek gevoel dat we deze dagen elkaar niet kunnen ontmoeten op en onze voetbalvelden en in onze kantine. Op verzoek van het kabinet en de KNVB blijft ons sportcomplex in ieder geval tot 28 april gesloten. Bovendien is er een streep gezet door alle competitiewedstrijden die onze teams nog op het programma hadden staan: zonder eindstanden is het seizoen beëindigd. Het team waarmee je dit seizoen was begonnen, heeft dus zijn laatste wedstrijd gespeeld.

Het bestuur van DoCoS heeft alle begrip voor de getroffen maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Gezondheid van en voor iedereen is belangrijker dan dat wij als DoCoS tegen een balletje kunnen trappen. Het is daarom ook dat het bestuur iedereen oproept zich aan de getroffen maatregelen te houden. Het betekent ook dat hoe verleidelijk ook is om met voetbalvrienden te gaan ballen op de velden, verboden is. De maatregelen dienen niet alleen om jouw gezondheid te beschermen maar ook om te voorkomen dat anderen besmet raken. Hou daarom de 1,5 meter afstand in acht!

De getroffen maatregelen hebben gevolgen voor onze activiteiten als vereniging. Door het voetbal is een streep gezet. Het betekent geen kampioenschappen en geen degradaties. Ons eerste elftal heeft daardoor de zekerheid volgend seizoen opnieuw in de tweede klasse te kunnen starten. Maar de maatregelen betekenen ook dat de kantine vanaf half maart tot eind april en mogelijk ook in mei en/of juni zal zijn gesloten. Dat heeft gevolgen voor onze inkomsten en uitgaven. Het mag duidelijk zijn: er komt geen euro binnen, ook omdat andere niet-voetbalactiviteiten, zoals het Paaskoppelkaarten, geen doorgang vinden.

Dat geeft druk op de financiële positie van de vereniging. We zijn een gezonde club, maar als we een fors aantal maanden geen inkomsten binnen krijgen, kunnen we in de problemen komen. De KNVB heeft aangegeven de incasso van twee maandelijkse bijdragen te willen schrappen. We zijn in overleg met de gemeente of we de huur van de velden moeten blijven betalen. In deze maanden kunnen en mogen we deze velden niet gebruiken om te voetballen noch om te trainen. We zijn daarom als bestuur ook erg blij met het gebaar van vrijwel alle trainers met wie afspraken over vergoedingen zijn gemaakt dat deze hebben aangegeven af te zien van deze vergoeding. Dank aan deze trainers die daarmee de naam van DoCoS eer aan doen: Door Combinatie Sterk.

Wij willen jullie als leden vragen om aandacht te hebben voor onze sponsors. Veel bedrijven hebben het moeilijk of zijn door de coronamaatregelen gedwongen om hun activiteiten nagenoeg stil te leggen. Wanneer je iets nodig hebt, kijk of je dat kunt aanschaffen bij onze sponsors. Zij kunnen je steun goed gebruiken.

Zoals gezegd houden we er rekening mee dat de maatregelen langer gaan duren dan tot 28 april. Tegelijkertijd denken we na over de mogelijkheden om – wanneer dat is toegestaan – voor de zomer toch nog enkele activiteiten te houden, zoals oefenwedstrijden en toernooitjes. De jaarlijkse huldigingsdag van kampioenen en bekerwinnaars gaat niet door omdat er door het beëindigen van de competities zonder eindstand niets te huldigen valt. We houden echter in beraad om te zien of er – wanneer dat door de overheid wordt toegestaan – toch nog een afsluitingsbijeenkomst kan worden gehouden. Bovendien zal door onze technische staf voor senioren en jeugd de voorbereidingen worden gedaan voor het nieuwe seizoen. We streven ernaar in de komende weken daarover meer informatie te geven.

Mocht je ideeën hebben wat we mogelijk voor en in de zomer kunnen doen, laat ons het dan weten, mail naar:

Tot slot wensen wij iedereen goede Paasdagen, veel sterkte, let op je zelf en op elkaar, houd afstand en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van DoCoS,

Jasper van Marwijk, voorzitter

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq