DoCoS bestuur uitgebreid

Het bestuur van DoCoS, de grootste voetbalclub van Leiden, is uitgebreid met vijf nieuwe bestuursleden. De ledenvergadering van DoCoS benoemde tevens voorzitter Jasper van Marwijk en secretaris Joost van Hamersveld voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar.

Nieuw in het bestuur treden aan: Job Bavelaar, Jan van den Berg (sponsorzaken), Wesley Heineman, Maaike van Polanen en Lorna van Rooijen. Voorzitter Jasper van Marwijk beloofde de ledenvergadering zo spoedig mogelijk te informeren hoe de taakverdeling er in het vernieuwde bestuur eruit zit. Tegenover het vertrek van de vijf nieuwkomers staat het vertrek van Henk Bouwmans die zich niet herkiesbaar stelde voor een nieuwe periode. Het bestuur bestaat verder uit Patrick Evers en Herman Bisschop die samen verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid of te wel de inkomsten en uitgaven van DoCoS.

Grootste club van Leiden

DoCoS-voorzitter Jasper van Marwijk informeerde de ledenvergadering dat DoCoS met 50 teams waaronder dertig jeugdteams de grootste voetbalclub van Leiden is. De overige zeven voetbalclubs in Leiden hebben fors minder leden. Alleen UVS komt met tien teams minder enigszins in de buurt van DoCoS.

Jaarrekening en begroting

De ledenvergadering – voor het eerst in drie jaar weer in de kantine van DoCoS, nadat het coronavirus de club ertoe dwong om de ledenvergadering in 2021 en 2022 digitaal te houden – stemde verder in met de jaarrekening over het afgelopen seizoen en met de nieuwe begroting. De kascontrolecommissie onder leiding van Ed Dubbeldeman informeerde de ledenvergadering dat de boeken er goed uit zagen en er sprake was van zorgvuldig financieel beheer. DoCoS heeft de coronaperiode goed doorstaan en is alleen bezorgd over de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Dat kan mogelijk in de loop van 2023 ertoe leiden dat DoCoS extra besparende energiebesparende maatregelen moet gaan treffen.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq