DoCoS gaat voor vrijwilligers Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen

Docos vraagt aan alle vrijwilligers met ingang van het nieuwe seizoen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Reden hiervoor is dat Docos alle jeugdleden een veilige plek wil aanbieden en seksueel ontoelaatbaar gedrag wil voorkomen. Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat seksuele intimidatie plaatsvindt, zijn er wel een aantal maatregelen die we als sportvereniging kunnen nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen Docos te verkleinen. We blijken hierin zeker niet de enige sportvereniging te zijn, zoals dit recente nieuwsbericht laat zien: Gedrag van vrijwilliger op club gescreend

Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen Docos is één van die maatregelen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven bij Docos.

Docos zal niet voor alle vrijwilligers de aanvraag van een VOG initiëren, maar wel voor vrijwilligers die een direct verantwoordelijke of leidinggevende rol hebben ten opzichte van de jeugdleden. Dit zijn in ieder geval de trainers en leiders van de teams.

De kosten hiervoor zullen in eerste instantie voor de aanvrager (de vrijwilliger) zijn, maar zullen vergoed worden. De eerste test hiermee vind op dit moment plaats en op het moment dat we dit breed uit gaan voeren zullen de vrijwilligers voor wie een VOG wordt aangevraagd daarover per email meer informatie over ontvangen.

Wanneer er op dit moment al vragen zijn kunnen die gericht worden aan .

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq