DoCoS stopt met prestatievoetbal zondag

DoCoS stopt aan het einde van het huidige seizoen met prestatievoetbal op zondag.

DoCoS stopt aan het einde van het huidige seizoen met prestatievoetbal op zondag. Het bestuur van DoCoS heeft dit vastgesteld nadat duidelijk is geworden dat er geen levensvatbare toekomst voor een volwaardig prestatief selectieteam op zondag is. ‘We hebben daarom de knoop definitief doorgehakt om aan het einde van het seizoen te stoppen met ons eerste team in de standaardklasse van het zondagvoetbal. DoCoS gaat wel gewoon door met recreatievoetbal op zondag’, zegt voorzitter Jasper van Marwijk.

Het bestuur van DoCoS maakte eind november al bekend te stoppen met het prestatievoetbal op zondag. Het bestuur van DoCoS heeft daarvoor diverse redenen: de jeugd wil liever op zaterdag voetballen, een eerste vaandelteam op zaterdag biedt meer mogelijkheden voor binding met de eigen jeugd die op zaterdag voetbalt, het vormen van een kwalitatief en kwantitatief volwaardige selectiegroep voor prestatievoetbal op zondag is steeds moeilijker, voor de club is het financieel lastig om zowel op zaterdag als op zondag een selectiegroep op kwalitatief en prestatief niveau te faciliteren. DoCoS maakte daarom in zijn Verenigingsplan de keuze voor prestatief selectievoetbal op zaterdag. Want het hinken op twee (prestatie)gedachten is volgens het bestuur van DoCoS geen keuze in het belang van een (financieel) gezonde toekomst voor de vereniging.

Onzekerheid

Tijdens de algemene ledenvergadering in november werd deze keuze niet betwist. Een verzoek van een afvaardiging van de zondagselectie om nog een laatste poging te wagen om met een levensvatbaar plan voor de Zondag-selectie te komen, werd gehonoreerd. Het bestuur heeft nu, ruim anderhalve maand later, bij aanvang van de hervatting van de competitie, vastgesteld dat de zondag-groep zijn pogingen staakt. ‘Er is niemand bij gebaat dat de onzekerheid dan nog veel langer voortduurt. En om aan alle mogelijke onduidelijkheid een einde te maken, stoppen we dus na afloop van dit seizoen met het prestatievoetbal op zondag’, zegt voorzitter Jasper van Marwijk.

Geen gemakkelijke beslissing

De voorzitter van DoCoS vindt dat de hele vereniging een compliment verdiend. ‘Als je al je hele leven prestatievoetbal speelt op zondag is dit geen gemakkelijke beslissing, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor maatschappelijke en sportieve ontwikkelingen en financiele mogelijkheden. Natuurlijk wordt niet iedereen daar meteen blij van, maar ik heb in vele gesprekken ook gemerkt dat vrijwel elk lid beseft wat realistisch is’, aldus Van Marwijk.

In vierde klasse

DoCoS is in 1936 opgericht en speelde als van oudsher katholieke vereniging altijd met het eerste team in de zondagcompetitie. Dit seizoen komt het eerste zondagteam uit in de 4e klasse A West II van het zondagvoetbal. DoCoS heeft sinds drie seizoenen een eerste zaterdagteam dat uitkomt in de standaard-Zaterdagklasse. Dit zaterdagteam speelt in de 3e klasse A West II van het zaterdagvoetbal. De start van het Zaterdagse prestatievoetbal heeft er toe geleid dat DoCoS-talent terugkeerde bij de club en dat de vereniging de afgelopen jaren geen terugloop in seniorenteams heeft gehad.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq