DoCoS werkt aan veilig sportklimaat: al 100 VOG-verklaringen

DoCoS wil zijn spelers een veilig sportklimaat bieden. Een van de acties is de afgifte van een VOG-verklaring voor alle vrijwilligers.

LEIDEN, 22 januari 2017 – DoCoS heeft voor meer dan honderd vrijwilligers een zogeheten VOG-verklaring aangevraagd en ontvangen. Met een dergelijke verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet is veroordeeld voor ernstige delicten zoals een zeden- of geweldsdelict. De DoCoS-actie om voor elke vrijwilliger een VOG-verklaring aan te vragen, is onderdeel van het streven van DoCoS naar een veilig sportklimaat.

‘DoCoS probeert met het aanvragen van VOG’s het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. DoCoS wil zo ook een signaal afgeven dat de club werk maakt van veilig vrijwilligerswerk en een veilig sportklimaat”, vertelt Marco van Antwerpen, VOG-contactpersoon van DoCoS en lid van de commissie Normen en Waarden van DoCoS.

Honderd VOG-aanvragen

DoCoS is in 2014 begonnen met de actie om voor elke vrijwilliger binnen DoCoS een VOG-verklaring af te geven. “DoCoS is een grote vereniging en wil dat spelers in een veilige omgeving kunnen sporten. Wij willen onze vrijwilligers ook bewust maken dat wij als club aandacht hebben voor een veilig klimaat, en dat wij dus geen ongewenst gedrag tolereren, zeker niet als je de verantwoordelijkheid hebt voor jongens en meisjes”, aldus Van Antwerpen.

De aanpak van DoCoS krijgt al landelijke waardering. DoCoS heeft van het NOC*NSF de bevestiging gekregen dat de deelname aan de gratis VOG-regeling voor de duur van drie jaar is verlengd. DoCoS voldoet namelijk aan de voorwaarden uit de “Beleidsregels vergoeding verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers.”

Veilig sportklimaat

DoCoS gaat met de KNVB en Halt een actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” opstellen. De aanzet daartoe is gegeven door de commissie Normen & Waarden. DoCoS heeft deze commissie in het leven geroepen om incidenten te beoordelen, te zorgen voor hoor en wederhoor en advies te geven binnen de gestelde waarden en normen van DoCoS. De commissie bestaat uit Marco van Antwerpen, Ingrid Huisman en Karen Schuemi. Deze commissie heeft ook tot taak na te gaan hoe er binnen de club met de waarden en normen wordt omgegaan en er voor zorg te dragen dat er binnen de club voldoende aandacht is voor veilig en sportief gedrag.

DoCoS gaat daarom een veiligheidsanalyse maken om tot het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” te komen. Doel hiervan is om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Het moet leiden tot meer bewustwording over het belang van een veilig sportklimaat. “Het principe van het project is om over een veilig sportklimaat te praten met de leden in diverse bijeenkomsten door in kaart te brengen hoe wij denken en omgaan met incidenten en wat onze gemeenschappelijke normen en waarden zijn”, aldus jeugdvoorzitter en hoofdbestuurslid Marco Eggenkamp. DoCoS verwacht eind februari met de bijeenkomsten voor een Veilig Sportklimaat te kunnen starten.

Informatie

Voor meer informatie over een veilig sportklimaat, zie: http://www.veiligsportklimaat.nl/home. Voor informatie kun je ook terecht bij de DoCoS-commissie Normen en waarden, mailen aan:

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq