Fusie in Leids voetbal (tussenstand)

Kaderleden van DoCoS zijn uitgenodigd voor de Leidse voetbalfusieavond over samenwerking op 9 mei bij UVS. Vertegenwoordigers van de Leidse voetbalclubs praten intussen over fusiemogelijkheden en geschikte voetballocaties in Leiden.

Leiden, 8 april 2016 – Het fusieproces in het Leids voetbal is er op gericht om het Voetbal Vitaal te maken in Leiden. Vertegenwoordigers van de Leidse voetbalverenigingen, onder wie DoCoS-voorzitter Jasper van Marwijk, hebben met elkaar en de gemeente gesproken over voetballocaties. Kaderleden van DoCoS hebben van de KNVB een uitnodiging gekregen voor een voetbalmeeting over samenwerking bij UVS.

Tijdens de bijeenkomst op woensdag 6 april van de Leidse voetbalverenigingen, in aanwezigheid van KNVB en Leidse Sport Federatie, zijn de verenigingen actief aan de slag gegaan met het “stickeren” van een tweetal locatievoorkeuren. Bovendien werd er door de verenigingen ter plekke met elkaar overlegd over eventuele samenwerkingen op verschillende locaties. Tijdens de bijeenkomst gaven verschillende voetbalverenigingen aan dat er al initiatieven genomen zijn om tot samenwerking te komen.

Deze derde bijeenkomst van het Leids voetbalfusieproject Voetbal Vitaal vond plaats in Holiday Inn. Namens DoCoS nam voorzitter Jasper van Marwijk deel aan het overleg. De gemeente Leiden heeft de belangrijkste gesprekspunten van de bijeenkomst in een persbericht benoemd:

    – Op de bijeenkomst bespraken de verenigingen, in aanwezigheid van KNVB en LSF, hun wensen en ideeën voor de toekomst van voetbal in Leiden en bespraken ze de ruimtelijke mogelijkheden;

    – Het centrale thema van de avond was de toetsing van het ruimtelijk kader. Dit kader is door de gemeente Leiden gepresenteerd. Centraal staat welke capaciteit is op dit moment nodig om alle voetbalverenigingen op een goede manier te faciliteren en de mogelijkheid tot groei van de verenigingen. De andere sporten in Leiden worden hierbij ook goed in de gaten gehouden;

    – Ook is met de verenigingen benoemd wat een vitale vereniging is en op welke wijze voetbal vitaal een aanzet kan vormen voor het komen tot vitale (wijk)sportparken in Leiden;

Vervolg

– In de komende maand gaat de gemeente met de uitkomst van de workshop aan de slag om te komen met een aantal concrete scenario’s waarbij de ruimtelijk kaders en de opbrengst van de avond als uitgangspunt genomen worden. Die scenario’s worden eind april in een vervolgbijeenkomst besproken en zullen de basis vormen voor het maken van concrete keuzes; door gemeente én verenigingen. Daarmee volgt er duidelijkheid over de kansen die Voetbal Vitaal daadwerkelijk kan bieden.

Voetbalmeeting voor kaderleden

Op maandag 9 mei aanstaande organiseren de KNVB en de gemeente Leiden een voetbalmeeting voor kaderleden van de Leidse voetbalverenigingen. Plaats van handeling is het clubgebouw van de v.v. UVS (sportpark Kikkerpolder). De inloop is vanaf 18.30 uur en de voetbalmeeting gaat om 19.00 uur van start.

Tijdens de avond wordt vooral gesproken over de mogelijkheden die er zijn om op allerlei manieren “samenwerking” tot stand te brengen. Om een goede invulling aan deze avond te geven is een vragenlijst gemaakt. De kaderleden van de Leidse voetbalclubs, en dus ook de kaderleden van DoCoS, wordt verzocht deze vragenlijst in te vullen, zodat we de resultaten hiervan kunnen gebruiken als invulling voor de avond.

De voetbalmeeting is bedoeld voor alle bestuurlijk en technisch kaderleden van de Leidse voetbalclubs. Bestuursleden, scheidsrechterscoordinatoren, technisch jeugdcoordinatoren, hoofden jeugdopleiding, commissieleden, wedstrijdsecretarissen, leden van normen- en waardencommissies hebben daarom allemaal een persoonlijke uitnodiging van de KNVB gekregen om mee te praten over samenwerking in het Leidse voetbal.

Informatie

DoCoS is beschikbaar voor fusie maar heeft daaraan als belangrijkste voorwaarden gesteld dat de accommodatie van het DoCoS-voetbalcomplex aan de Haagse Schouwweg moet worden verbeterd: extra kunstgras, extra kleedkamers, extra veld(en), en geen schulden van een eventueel noodlijdende fusiepartner moeten overnemen.

Wil je meer informatie over Voetbal Vitaal, het fusieproces van het Leids voetbal, dan treedt namens het bestuur van DoCoS voorzitter Jasper van Marwijk als woordvoerder op. Heb je ideeen of gedachten over het fusieproces laat het vooral weten aan de leden van het bestuur en van de jeugdcommissie.

De voorzitter is via twitter bereikbaar op account @voorzitterdocos. Mailen naar mag ook. Twitteren via @rksvdocos account en @docosjeugd kan ook.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq