Herinnering: Dit seizoen weer een interne trainers cursus

Omdat DOCOS veel waarde hecht aan haar jeugdopleiding zal er bij de start van het seizoen 2016-2017 een NIEUWE interne jeugdtrainerscursus plaatsvinden. Zeer praktijkgericht en interactief met veel trainingsvormen op het veld om als jeugdtrainer nieuwe inzichten op te doen. De organisatie is in handen van www.jeugdvoetbalopleiding.nl Het gaat om collectieve scholing van alle jeugdtrainers waardoor de onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis als een “rode draad” door de totale opleiding van onze jeugdspelers kan ontstaan.

Doelgroep: jeugdtrainers (ook degene die al eerder een interne cursus hebben gevolgd), leiders en mensen die eventueel jeugdtrainer willen worden.

Data en tijden:

 • Maandag 5 september 2016 19.00 – 22.00 uur
 • Maandag 12 september 2016 19.00 – 22.00 uur
 • Maandag 19 september 2016 19.00 – 22.00 uur

Deze NIEUWE jeugdtrainerscursus heeft de volgende inhoud:

 • Individuele ontwikkeling jeugd
 • Trainen vanuit maandthema’s
 • Techniek training
 • Trainingsopbouw
 • Rode draad binnen jeugdtraining

GROTE VOORDELEN:

 • De visie en het beleid van de vereniging zelf zijn het uitgangspunt.
 • Dankzij de clubspecifieke benadering is er sprake van maatwerk.
 • De scholing is op de eigen locatie
 • Gekozen wordt voor een interactieve werkwijze.
 • Praktijkgericht
 • Laagdrempelig: iedere trainer kan hier mee aan de slag.
 • De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm.
 • Motivatie en betrokkenheid jeugdtrainers neemt toe.
 • Nieuwe inspiratie voor iedere jeugdtrainer.

Zie filmbeelden: Interne jeugdtrainerscursus: https://www.youtube.com/watch?v=oTEz1FJ9O5w

Dankzij de pragmatische en interactieve benadering zullen alle deelnemers de scholing is plezierig en zinvol ervaren. Via een dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers zich ontwikkelen, maar ook gekwalificeerde oefenmeesters zullen via de moderne visie van de docenten nieuwe inzichten opdoen. Groot voordeel om alle jeugdtrainers gezamenlijk te scholen dat de totale jeugdopleiding van de vereniging hierdoor eenduidiger kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers optimaal op te leiden.

Alle cursisten ontvangen heel veel oefenstof om structureel op een succesvolle wijze de training van de jeugd te kunnen verzorgen.

Wij willen alle jeugdtrainers hierbij betrekken en vragen je daarom op te geven via Marco Eggenkamp, de jeugdvoorzitter, per .

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq