Informatie-avond ZOMERKAMP E/F voor alle begeleiders 28 mei a.s.

Het aantal aanmeldingen voor het komende zomerkamp van onze E- en F-jeugd bedraagt op dit moment 85 jongens en meisjes.

Een mooi en groot aantal!

Op donderdag 28 mei is een informatieavond gepland voor de begeleiding.

Alle teambegeleiders worden hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn.

Aanvang is 20.00 uur in de kantine van onze club.

Tijdens deze avond zal het draaiboek/programma worden doorgenomen en per team de kampboekjes met de laatste informatie voor alle deelnemers worden uitgereikt.

Voor de deelnemers waarvoor nog geen betaling is ontvangen, onderstaand nogmaals de betaalinformatie:

Kosten/Betaling

De kosten voor het kamp bedragen € 85,- per deelnemer.

Aan de begeleiders wordt een bijdrage van € 25,- gevraagd.

Betaling kan plaatsvinden door overmaking van het kampgeld op rekeningnummer NL83INGB0000911102 ten name van RKSV ‘DOCOS’ -DOOR COMBINATIE STERK- onder vermelding van naam deelnemer(s) en team(s).

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq