Interne jeugdtrainers opleiding september 2015

Omdat DoCoS veel waarde hecht aan haar jeugdopleiding zal er in septembe2015 een interne jeugdtrainerscursus plaatsvinden.

Vanuit DoCoS willen we stimuleren dat alle oudere jeugdleden een actieve bijdrage leveren aan de club. Het trainen van de jongste jeugd is daar een van de mogelijkheden voor.

Dit afgelopen seizoen hebben een paar A en B junioren training gegeven aan C, D, E, of F teams en dat willen we graag zo houden en zelfs uitbreiden. Om deze spelers, maar ook om andere trainers van de juiste opleiding te voorzien zal in september een interne cursus worden gegeven.

De organisatie is in handen van www.jeugdvoetbalopleiding.nl Het gaat om collectieve scholing van alle jeugdtrainers waardoor de onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis als een “rode draad” door de totale opleiding van onze jeugdspelers kan ontstaan.

GROTE VOORDELEN:

 • De visie en het beleid van de vereniging zelf zijn het uitgangspunt.
 • Dankzij de clubspecifieke benadering is er sprake van maatwerk.
 • De scholing is bij DoCos
 • Gekozen wordt voor een interactieve, praktijkgerichte werkwijze.
 • Laagdrempelig: iedere trainer kan hier mee aan de slag.
 • De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm.
 • Motivatie en betrokkenheid jeugdtrainers neemt toe.
 • Nieuwe inspiratie voor iedere jeugdtrainer.

DE CURSUSDATA:

 1. Dinsdag 8 september 2015 19.00 -22.00 uur
 2. Dinsdag 15 september 2015 19.00 -22.00 uur
 3. Dinsdag 22 september 2015 19.00 -22.00 uur

INFORMATIE DRIEDELIGE INTERNE JEUGDTRAINERSCURSUS BIJ DOCOS

EERSTE CURSUS-AVOND:Dinsdag 8 september 2015 AANVANG 19.00 UUR

DOEL:

 • Trainers inzicht en handvatten bieden om een jeugdtraining effectief te laten verlopen d.m.v
  • Organisatie training
  • Coaching jeugdspelers
  • Rekening houden met leeftijd en niveau
  • zorgen dat het:
   • Loopt
   • Lukt
   • Leert
   • Leeft
 • Trainers geven hun eigen leerdoelen/wensen aan
 • Trainers maken een training die zij geven met hun groep en krijgen feedback van docent
 • Mogelijkheid om vragen van cursisten die leven te bespreken
 • Doelen,accenten, tips en trucs per leeftijdsfase ( interactief) doornemen.

TWEEDE CURSUS-AVOND: Dinsdag 15 september 2015 AANVANG 19.00 UUR

DOEL:

 • Aanleren basisvaardigheden techniek-training
 • Ervaren Coerver-methode
 • Trainingsopbouw
 • Trainingsinhoud
 • Succesbeleving
 • Oefenstof-variaties
 • Positief coachen
 • Planning circuit-training
 • Mogelijkheid van cursisten om vragen te stellen.

DERDE CURSUS-AVOND : Dinsdag 22 september 2015 AANVANG 19.00 UUR

DOEL:

 • Methodische stappen zetten met proefklassen
 • Didactische stappen zetten met proefklassen
 • Inspelen op moeilijker of makkelijker maken van trainingsvormen
 • Coaching van spelers individueel en collectief
 • De kunst van het vragen stellen
 • Situatief coachen
 • Hoe leren spelers?
 • Reflectie van handelen als trainer: wat ging goed wat kan beter
 • Hoe kunnen we de jeugdopleiding ( nog) beter maken?
 • Mogelijkheid van cursisten om vragen te stellen.

Dankzij de pragmatische en interactieve benadering zullen alle deelnemers de scholing is plezierig en zinvol ervaren.

Via een dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers zich ontwikkelen, maar ook gekwalificeerde oefenmeesters zullen via de moderne visie van de docenten nieuwe inzichten opdoen.

Groot voordeel om alle jeugdtrainers gezamenlijk te scholen dat de totale jeugdopleiding van de vereniging hierdoor eenduidiger kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers optimaal op te leiden.

Alle cursisten ontvangen heel veel oefenstof om structureel op een succesvolle wijze de training van de jeugd te kunnen verzorgen.

Als afsluiting zal er een certificaten uitreiking plaatsvinden.

Ook ouders of senioren of junioren worden opgeroepen deel te nemen.

Het volgen van deze training houdt niet in dat eenieder meteen de complete verantwoordelijkheid (hoeft te) krijgen over een team, maar dat ook een optreden als assistent trainer mogelijk is. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden om met meerdere personen een team te gaan trainen.

Zeker voor de jongste jeugd is het krijgen van training van een senior, A of B speler een grote motivatie, daarom worden deze spelers met name opgeroepen zich op te geven.

Als jullie training willen geven, dan willen wij alles in het werk stellen om dat mogelijk te maken en jullie daarbij de steunen en coachen. Deze interne trainerscursus is daar een eerste stap toe.

Er zijn geen kosten aan verbonden om deel te nemen.

Wij willen alle jeugdtrainers hierbij betrekken en vragen je daarom op te geven via Joan Meijer, technisch jeugdcoordinator via

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq