Brevinibokaal

Brevini bokaal is in het leven geroepen in het kader van het opleidingsplan “Ieder Zijn Eigen Top”, waarin opleiden van onze jeugdleden centraal staat. Het doel van deze prestatieprijs is om duidelijk te maken dat naast de teamprestaties ook de binding met de vereniging van belang is. De Brevini bokaal is daarom niet een prestatie van een enkel team, maar juist van de combinatie van twee teams.

Om de binding met de vereniging en tussen de teams vorm te geven worden alle teams uitgenodigd om hun Brevini partner te betrekken bij hun eigen team. Hierbij valt te denken aan:

    - Het bekijken van elkaars wedstrijden

    - Het oudere team een bijdrage laten leveren aan de trainingen van de jongere team

    - Het jongere team mee laten doen tijdens het warmspelen voor de wedstrijd van het oudere team

    - Onderlinge mix wedstrijdjes spelen

De teamcombinaties zijn dit seizoen tot stand gekomen door een loting waarin de oudste teams tegen de jongste teams geloot zijn. Dit heeft tot de bovenstaande combinaties geleid.

De reglementen voor de Brevini bokaal zijn als volgt :

- Voor de telling tellen alle gewone competitiewedstrijden mee. Het puntenaantal van de teamcombinaties wordt bij elkaar opgeteld en dan wordt het gemiddelde puntenaantal per teamcombinatie uitgerekend (de resultaten in de bekercompetitie tellen niet mee).

- De prijs voor de best presterende teamcombinatie van de competitie wordt uitgereikt tijdens de slotdag aan het eind van het seizoen waar ook de kampioenen worden gehuldigd.

- De gekozen aanpak houdt een verbinding in tussen prestatie en sociaal karakter (namelijk organiseren clubbinding tussen verschillende teams).

- Eventuele nieuwe teams die in de loop van het seizoen ingeschreven worden, worden gekoppeld aan de senioren teams van Zondag, Zaterdag en Vrouwen.