Kick-off nieuwe seizoen voor de jeugdtrainers op 23 augustus

Op dinsdag 23 augustus zalde kick-off van het nieuwe seizoen plaats vinden voor de jeugdtrainers, in samenwerking met jeugdvoetbalopleiding. Deze wordt gehouden om meteen een impuls te bieden aan het seizoen en te zorgen voor een breed draagvlak en het “wij-gevoel” om gezamenlijk aan de jeugdopleiding binnen DOCOS te gaan bouwen.

Doelstelling: Vanuit een collectieve bijeenkomst, met jeugdtrainers, jeugdleiders,bestuur,jeugdbestuur en coordinatoren eensgezind het seizoen starten waarbij gezamelijke doelen het “wij-gevoel” binnen de vereniging zullen bevorderen. Hierdoor wordt de samenhang vergroot hetgeen tot een eenduidige “rode draad” zal zorgen waardoor de doorstroming van jeugd naar senioren gestroomlijnder zal verlopen. Communicatie en samenwerking kunnen daardoor effectiever plaatsvinden. Het ontwikkelen van jeugdspelers staat centraal op een plezierige en uitdagende wijze zodat de jeugd niet vroegtijdig afhaakt maar ook bij de senioren op het niveau dat men aankan actief wil blijven bij DOCOS.

Om zoveel mogelijk jeugdtrainers en jeugdleiders hierbij aanwezig te laten zijn is gekozen om vanaf 20.00 uur te starten met deze kick-off.

Doelgroep: Jeugdtrainers, jeugdleiders, bestuur, jeugdbestuur

PROGRAMMA KICK OFF JEUGDOPLEIDING DOCOS

  • 20.00 uur Inleiding (in de kantine)
  • 20.15 uur Praktijktraining ( o.l.v Mark de Horn)
  • 21.00 uur Pauze
  • 21.15 uur Seizoen 2016-2017 ( Introductie technische jeugd coördinatoren)
  • 21.30 uur Visie ( interactief)
  • 22.00 uur Afsluiting

We hopen alle jeugdtrainers te mogen verwelkomen!

Marco Eggenkamp en Jan Ram

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq