Lidmaatschap

Op deze pagina vindt u informatie over:

Aanmelden als lid of trainer/leider

Indien u of uw kind bij rksv DoCoS wil komen voetballen kunt u het inschrijfformulier online invullen. Dit formulier is ook in te vullen indien u trainer of leider wilt worden van een team. Dan bij het invullen de optie 'niet-spelend lid' kiezen en in de opmerkingen graag vermelden om welk team het gaat.

Indien u eerst meer informatie wilt over het voetballen bij rksv DoCoS kunt u contact opnemen met de coördinator van de leeftijdsgroep:

GeboortejaarLeeftijdsgroepCoordinatorEmail adres
2001
2002
JO19
JO18
Esther Kerkvliet a.i.coordinator.jo17 [ad] docos.nl
2003
2004
JO17
JO16
Esther Kerkvlietcoordinator.jo17 [ad] docos.nl
2005
2006
JO15
JO14
Brenda Paauwcoordinator.jo15 [ad] docos.nl
2007JO13Sonja van den Bergcoordinator.jo13 [ad] docos.nl
2008
2009
JO12
JO11
Manon Visser
coordinator.jo12 [ad] docos.nl
2010

JO10

Manon Visser
coordinator.jo12 [ad] docos.nl
2011JO09Manon Visser a.i.coordinator.jo09 [ad] docos.nl
2012JO08Kimberly van Dijk a.i.coordinator.jo7 [ad] docos.nl
2013
2014
JO07
JO06
Kimberly van Dijkcoordinator.jo7 [ad] docos.nl

Meisjes/dames


Rene Bilderbeek

reneonderweg [ad] live.nl

De coördinator zal e.e.a. met u afstemmen over mogelijkheden tot teamindeling en trainingstijden.

Potentiële jeugdleden mogen eerst drie keer vrijblijvend meetrainen, waarna zij een keuze maken om wel of geen lid te worden.

Potentiële leden die in de afgelopen 3 jaar of korter geleden lid zijn geweest van een andere voetbalvereniging dienen eerst via de KNVB overschrijving aan te vragen (zie ‘overschrijven’ onderaan deze pagina).

Nieuwe leden ouder dan 16 jaar dienen een kopie van een legitimatiebewijs bij te voegen.

Als u zich wilt aanmelden als ondersteunend lid of donateur dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Contributie

Voor het seizoen 2020-2021 gelden de volgende contributiebedragen:


Senioren

Vanaf 18 jaar

Jeugd JO19 t/m JO11

Geboortejaar 2002-2010

Jeugd JO10 t/m JO8

Geboortejaar 2011-2013

Jeugd JO7 /JO6

Geboortejaar 2014-2015

Contributie 1)

254

184

174 3)

111 3)

Kledingtoeslag 2)


65

65

65

Totaal incasso

254

249

239

176


1) Vanaf het 3e jeugdlid uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) geldt een korting van 50% op het contributiebedrag. Inbegrepen in de contributie zijn verzekering en afdracht KNVB.

2) Voor de jeugd geldt een kledingtoeslag als bijdrage voor het kledingplan. Klik hier voor meer informatie over het kledingplan.

3) Nieuwe leden in de categorie JO10 en jonger hoeven hun eerste voetbaljaar geen contributie te betalen. Wel betalen zij de kledingtoeslag. Het gaat om jongens en meisjes die geboren zijn in 2011 t/m 2015. Het geldt voor alle jongens en meisjes in deze geboortejaren die zich vanaf nu aanmelden als voetballend lid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Wordt men na september lid, dan betaalt men naar evenredigheid contributie:

 • Inschrijving in juli/augustus/september: volledige jaarcontributie
 • Inschrijving in oktober/november/december: ¾ van jaarcontributie
 • Inschrijving in januari/februari/maart: ½ van jaarcontributie
 • Inschrijving in april: ¼ van jaarcontributie
 • In de periode 1 mei t/m 30 juni vindt inschrijving plaats vanaf de datum 1 juli.
 • De contributie behoort jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.

  De contributie wordt namens rksv DoCoS geïnd door het bedrijf NIKKI. Zij bieden de mogelijkheid om in één keer of in termijnen te betalen via iDEAL. Contante betaling is niet mogelijk. Lees alles hierover op de pagina over de contributie inning.

  Wanneer de betaling van het verschuldigde bedrag problemen oplevert, kan er contact worden opgenomen met NIKKI voor een afbetalingsregeling. De jaarlijkse contributie moet uiterlijk 1 oktober betaald zijn. Leden die op die datum nog niet betaald hebben, of geen afspraken hebben gemaakt voor een betalingsregeling, krijgen een speelverbod totdat de contributie is betaald. Leden die op 1 december nog contributieschuld hebben, komen in aanmerking voor royement, dit ter beoordeling van het bestuur. Hetzelfde geldt voor leden die tijdens het seizoen lid zijn geworden en na 3 maanden na inschrijving nog niet betaald hebben, of geen afspraak hebben gemaakt voor een betalingsregeling.

  In alle gevallen blijft de contributieschuld openstaan waardoor lid worden van een andere voetbalvereniging niet mogelijk is.

  Bij vragen over de contributie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

  Ondersteuning via Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Wanneer je problemen verwacht bij het betalen van de contributie biedt de gemeente Leiden een paar mogelijkheden voor ondersteuning.

  Hierover kunt u informatie vinden op de volgende websites:

  Doorgeven adreswijzigingen

  Uw wijzigingen in de contactgegevens kunt u doorgeven via de ledenadministratie. Omdat wij in de communicatie zoveel mogelijk gebruik maken van email is de registratie van een actueel email adres ook van belang.

  Afmelden als lid

  Het lidmaatschap is altijd geldig tot en met het eind van het voetbalseizoen en kan niet tussentijds beëindigd worden. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

  Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij met inachtneming van 1 maand opzegtermijn wordt opgezegd. Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie.

  Uw opzegging dient dus uiterlijk 31 mei binnen te zijn bij de ledenadministratie.

  Opzeggingen bij leiders, trainers, bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd. Voor leden die niet schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen, blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht.

  Overschrijven

  De overschrijving bij de KNVB naar een andere club kan volledig digitaal via Sportlink worden afgehandeld.

  Overschrijven van DoCoS naar een andere vereniging

  Zodra een speler in de overschrijvingsperiode (van 5 maart tot en met 15 juni) wil spelen bij een andere voetbalvereniging, dan meldt hij zich bij de nieuwe vereniging. Daar geeft hij zijn/haar KNVB-relatienummer (staat op de spelerspas) door. Met dit KNVB-relatienummer vraagt de nieuwe vereniging dan via Sportlink toestemming aan de bestaande vereniging. Als er nog bedragen openstaan (zoals boetes en/of contributiebetalingen) of kleding nog niet is ingeleverd, dan brengt DoCoS een financiële blokkade aan. Zodra de achterstallige betalingen zijn voldaan en/of de kleding is ingeleverd, wordt de nieuwe vereniging digitaal geïnformeerd dat de overschrijving is goedgekeurd. Vanaf dat moment is de overschrijving voltooid.

  Overschrijving naar DoCoS toe

  Wil je overschrijven naar DoCoS, dan is allereerst het lidmaatschap bij DoCoS belangrijk. Pas na volledige online invulling van het inschrijfformulier kan de overschrijving naar DoCoS worden gestart.

  Ben je de afgelopen 3 jaar of korter lid geweest van een (andere) voetbalvereniging, dan kan na opgave van het KNVB-relatienummer (staat op de spelerspas) de digitale overschrijvingsprocedure via Sportlink worden gestart. Dit loopt ook via het online formulier.

  DoCoS zal de inschrijving/overschrijving van een andere vereniging naar DoCoS verder afhandelen met de KNVB.

  Overschrijven van selectiespelers van en naar een andere vereniging kan tot uiterlijk 15 juni voor het nieuwe seizoen. Indien een overschrijvingsverzoek na 15 juni wordt ingediend, zal dit door de KNVB worden behandeld als een verzoek om dispensatie en gelden restricties. Overschrijven van niet-selectiespelers kan gedurende het gehele voetbalseizoen.

  Voor meer informatie over overschrijven kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.