Reglement Kledingplan

1. Ieder jeugdlid van DoCoS is automatisch deelnemer aan het DoCoS kledingplan jeugdteams.

2. Ieder DoCoS jeugdlid krijgt beschikking over een wedstrijd- en trainingspakket.

3. Tevens kan ieder lid bij Wout Bergers Sport korting krijgen in de winkel aan de Haarlemmerstraat.

4. Voor het gebruik van de onder punt 2 genoemde artikelen is jaarlijks een huurbedrag van € 65,- verschuldigd. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de contributie geïncasseerd.

5. De onder punt 2 genoemde artikelen blijven ten alle tijde eigendom van DoCoS.

6. Van de DoCoS jeugdleden wordt verwacht dat zij de onder punt 2 genoemde artikelen netjes zullen behandelen en de verantwoording voor dragen.

7. Beschadiging, vernieling en vermissing van de onder punt 2 genoemde artikelen moet direct aan de jeugdleider worden gemeld. De jeugdleider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcoördinator.

8. Wanneer naar het oordeel van de kledingcoördinator verwijtbaar gedrag oorzaak is van het onder punt 6 genoemde, kan door deze coördinator een eigen bijdrage worden opgelegd ter dekking van de door R.K.S.V. DoCoS geleden schade.

9. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het te vervangen artikel, maar bedraagt ongeveer 80% van de winkelwaarde van desbetreffend artikel.

10. Bij tussentijds vertrek naar een andere vereniging of bij het op zeggen van het DoCoS-lidmaatschap, moet de kleding schoon bij de kledingcoördinator worden ingeleverd. Als de kleding is ingeleverd is de overschrijving of opzegging pas van kracht.

11.De kleding is bedoeld voor de wedstrijden en trainingen. Er mag niet in getraind worden. Het is niet bedoeld als vrijetijds kleding. DoCoSkleding ruilen kan maandag t/m zaterdag in de Wout Bergers Sport vestiging Haarlemmerstraat te Leiden, telefoon 071-5124681.

12. Het ruilen van de kleding kan alleen als het schoon en gewassen is.

13. Sokken kunnen uitsluitend worden geruild indien ze nog ongedragen nieuw zijn en nog in de verpakking zitten. Eenmaal gedragen sokken worden niet meer geruild. Sokken worden eenmaal verstrekt, maar kunnen wel in de kantine ook zelf nog bij gekocht voor een speciale prijs.