Meer verlichting en kleedkamers voor nog veiliger sportklimaat DoCoS

DoCoS biedt een veilig sportklimaat maar er is ruimte voor verbetering: meer verlichting, meer kleedkamers, betere bewegwijzering en aandacht voor het voorbeeldgedrag van trainers, leiders en scheidsrechters.

LEIDEN, 11 september 2017 – DoCoS is een vitale voetbalvereniging met een veilig sportklimaat maar op een drietal punten is verbetering mogelijk. De toegang van het sportpark, de alternatieve parkeerlocatie en de kantine moeten met meer duidelijke bewijzering worden aangegeven. De parkeerplaats moet voorzien worden van meer verlichting. Bovendien dient er wat gedaan te worden door de gemeente aan het tekort aan kleedkamers, velden en parkeerruimte.

Deze aanbevelingen worden gedaan in de eindrapportage “Naar een veiliger sportklimaat” van HALT en KNVB dat maandagavond door beide organisaties aan het hoofdbestuur van DoCoS is aangeboden.

In het rapport wordt de gemeente Leiden ook gevraagd om alle velden te voorzien van een duidelijke afbakening, bijvoorbeeld met hekwerk. Dat is nodig om toeschouwers op afstand van het speelveld te houden on zo spelers een veilig sportklimaat te bieden. DoCoS heeft zich bereid verklaard om het onderzoek uit te voeren omdat de club een veilig sportklimaat erg belangrijk vindt.. “Wij zijn met de gemeente bijvoorbeeld al in gesprek of bij de ingang van het sportpark waar een nieuwe fietsenparkeerplaats wordt gemaakt de bosschages niet weg moeten zodat er zicht is op de parkeerplaats”, aldus hoofdbestuurslid Marco Eggenkamp.

HALT noemde het belangrijk dat een grote vereniging als DoCoS een veiligheidsonderzoek heeft laten uitvoeren. “Wij hebben dit soort onderzoeken ook gedaan bij risicoverenigingen waar er al vaak te veel mis is. Bij DoCoS is al veel goed geregeld. Wij hopen dan ook dat DoCoS bij andere verenigingen wil vertellen hoe je een veilig sportklimaat ontwikkelt”, aldus Olga Doesburg van HALT.

Moeders

De onderzoekers van HALT en KNVB onderstrepen dat “het wenselijk is dat DoCoS blijft uitdragen dat veiligheid een speerpunt is.” Geadviseerd wordt dat de vereniging meer gebruik maakt van de kwaliteit van mensen binnen de vereniging, maar ook van professionals. Zo wordt geadviseerd om het 4-ogen principe toe te passen. Bij het DoCoS-meisjesvoetbal wordt dit beleid al uitgevoerd en heeft elk team naast een trainer en leider een moeder die fungeert als aanspreekpunt. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om dit principe ter vergroting van een veilig sportklimaat toe te passen voor alle teams.

VOG-verklaring

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in een veilig sportklimaat, op voorwaarde dat zij voldoende kwaliteit hebben. Vrijwilligers moeten een VOG-verklaring kunnen overhandigen. Bij DoCoS zijn er al meer dan honderd Verklaringen Omtrent Gedrag afgegeven. Zo’n verklaring wordt alleen afgegeven als vrijwilligers in het verleden niet in aanraking is geweest met justitie. Het verbeteren van de kwaliteit van de belangrijkste groep van vrijwilligers, coaches, trainers en scheidsrechters, is van groot belang. Zij zijn zeer bepalend voor de sfeer bij de vereniging. Het rapport adviseert om bijvoorbeeld gebruik te maken van het zogeheten “Sportief coachen” van de KNVB om de neuzen van alle coaches en trainers dezelfde kant op te laten staan.

Aandacht voor autisme en ADHD

HALT en KNVB constateren in het rapport dat veel mensen bij DoCoS erg hard hun best doen voor hun club en dat de veiligheid hoog in het vaandel staat. Vrijwilligers kunnen er echter voor zorgen dat niemand zich achtergesteld voelt. Dat kunnen niet alleen vrijwilligers zijn uit de club maar ook van buiten die gespecialiseerd zijn in het omgaan met onderwerpen als ADHD, autisme en het omgaan met jeugd. Bovendien zou DoCoS kunnen aansluiten bij het Integraal Gebiedsoverleg dat gaat over veiligheid in de buurt.

De presentatie werd gebruikt om te bezien hoe DoCoS meer aandacht besteed aan een veiliger sportklimaat. Zo zullen de conclusies en aanbevelingen besproken worden met ouders, trainers, leiders, scheidsrechters en tijdens de ledenvergadering. “Het gaat uiteindelijk om een stukje verbetering van gedrag op de club voor een veiliger sportklimaat”, aldus Ingrid Luk-Huisman van de commissie Normen en Waarden. Deze commissie werkt ook aan een nieuw geactualiseerd Normen en Waardenprotocol.

Voor wie het Eindrapport Naar een Veiliger Sportklimaat wil lezen, klik hier.

Foto: Hester Joose van HALT biedt het eindrapport Naar een Veiliger Sportklimaat aan DoCoS-hoofdbestuurslid Marco Eggenkamp aan. Verder op de foto v.l.n.r.: Olga Doesburg (HALT), Karen Schuemie (commissie Normen en Waarden DoCoS), Frank Neef (KNVB) en Marco van Antwerpen (commissie Normen en Waarden DoCoS).

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq