Algemene Leden Vergadering

Gepost in Hoofdbestuur op maandag, 30 november 2020.

Op maandag 14 december 2020 wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Aanvang is 20.00 uur. Deze vergadering wordt in verband met de corona-crisis geheel digitaal gehouden.

Je ontvangt als DoCoS-lid een aparte mail waarin je wordt uitgenodigd je aan te melden om deze ALV digitaal mee te maken. Na aanmelding krijgt u dan ruim vóór de ALV een online link waarmee u kunt inloggen om de ALV digitaal bij te wonen.

Een unieke kans om mee te praten over de kansen en bedreigingen waarmee we binnen de voetbalvereniging DoCoS in de komende periode te maken krijgen.
Heb je ideeën, wees er dan bij !
We kunnen dan in een open discussie van gedachten wisselen over de middelen en de financiën. We spreken je graag op deze vergadering.

Het Jaarverslag en de bijlage Financieel jaarverslag, welke dan worden besproken, vindt u op de downloads pagina.