Lidmaatschap

Lidmaatschap

Op deze pagina vindt u informatie over het aanmelden als lid, de contributie, het doorgeven van adreswijzigingen, het afmelden als lid en het overschrijven van/naar een andere club.

Aanmelden als lid

Indien u of uw kind bij rksv DoCoS wil komen voetballen, kunt u contact opnemen met de secretaris (voor senioren) of de jeugdledenadministratie (voor de jeugd). Zij zullen met u afstemmen over mogelijkheden tot teamindeling en trainingstijden. Het inschrijfformulier kan worden gedownload via deze website (bij ‘Downloads’).

Potentiële jeugdleden mogen eerst drie keer vrijblijvend meetrainen, waarna zij een keuze maken om wel of geen lid te worden.

Potentiële leden die in de afgelopen 3 jaar of korter geleden lid zijn geweest van een andere voetbalvereniging dienen eerst via de KNVB overschrijving aan te vragen (zie ‘overschrijven’ onderaan deze pagina).

Het inschrijfformulier kunt u volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de secretaris (voor senioren) of in het postvakje jeugdledenadministratie bij DoCoS worden gelegd. Het inschrijfformulier is tevens een machtiging tot automatische incasso van de verschuldigde contributie. Indien betaling plaatsvindt door het jeugdsportfonds, dient er een bevestiging te worden bijgevoegd. Zonder betalingsgegevens wordt het formulier niet in behandeling genomen.

 • Nieuwe leden ouder dan 10 jaar: dienen een recente pasfoto bij te voegen
 • Nieuwe leden ouder dan 16 jaar: dienen een recente pasfoto èn kopie van een legitimatiebewijs bij te voegen.
 • Als u zich wilt aanmelden als ondersteunend lid of donateur dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

  Contributie

  Voor het seizoen 2018-2019 gelden de volgende contributiebedragen:


  Senioren

  Vanaf 18 jaar

  JO19 t/m JO11-junioren

  Geboortejaar 1999-2008

  JO9 en JO8 pupillen

  Geboortejaar 2009/2010

  JO7 (Mini-F)

  Geboortejaar 2011/2012

  Contributie *

  244

  174

  164 ****

  104

  Kledingtoeslag **


  40

  40

  40

  Toeslag trainingskleding jeugdselecties


  25

  Contant bij afhaling

  25

  Contant bij afhaling


  Vrijwilligersbijdrage ***

  -

  -

  -

  -

  Totaal incasso

  244

  214

  204

  144

  * Vanaf het 3e jeugdlid uit één gezin (wonend op hetzelfde adres) geldt een korting van 50% op het contributiebedrag. Inbegrepen in de contributie zijn verzekering en afdracht KNVB.

  ** Voor de jeugd geldt een kledingtoeslag als bijdrage voor het kledingplan. Klik hier voor meer informatie over het kledingplan. Voor de jeugdselectie spelers geldt een extra bijdrage voor trainingskleding.

  *** Van DoCoS-leden wordt verwacht dat zij, als onderdeel van het lidmaatschap minimaal 12 uur per seizoen vrijwilligerswerk doen.

  De vrijwilligerstaken zijn door het bestuur omschreven en vastgesteld. Klik hier voor meer informatie over het vrijwilligerswerk bij rksv DoCoS.

  **** Nieuwe leden in de F-categorie hoeven hun eerste voetbaljaar geen contributie te betalen. Wel betalen zij de kledingtoeslag. Het gaat om jongens en meisjes die geboren zijn in 2010, 2011, 2012 of 2013. Het geldt voor alle jongens en meisjes in deze geboortejaren die zich vanaf nu aanmelden als voetballend lid.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Wordt men na september lid, dan betaalt men naar evenredigheid contributie:

 • Inschrijving in juli/augustus/september: volledige jaarcontributie
 • Inschrijving in oktober/november/december: ¾ van jaarcontributie
 • Inschrijving in januari/februari/maart: ½ van jaarcontributie
 • Inschrijving in april: ¼ van jaarcontributie
 • In de periode 1 mei t/m 30 juni vindt inschrijving plaats vanaf de datum 1 juli.
 • De contributie behoort jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.

  DoCoS int de contributie door middel van automatische incasso in de maand juli.

  Wordt een incasso geweigerd, dan dient het lid zelf voor betaling van de contributie zorg te dragen op de rekening van rksv DoCoS; IBAN nummer: NL21 INGB 0000 5730 09 t.n.v. penningmeester DoCoS te Leiden. Contante betaling is niet mogelijk.

  Wanneer de betaling van het verschuldigde bedrag problemen oplevert, kan er contact worden opgenomen met de ledenadministratie om afspraken te maken over een mogelijke afbetalingsregeling.

  De jaarlijkse contributie moet uiterlijk 1 september betaald zijn. Leden die op die datum nog niet betaald hebben, of geen afspraken hebben gemaakt voor een betalingsregeling, krijgen een speelverbod totdat de contributie is betaald. Leden die op 1 december nog contributieschuld hebben, komen in aanmerking voor royement, dit ter beoordeling van het bestuur. Hetzelfde geldt voor leden die tijdens het seizoen lid zijn geworden en na 3 maanden na inschrijving nog contributieachterstand hebben.

  In alle gevallen blijft de contributieschuld openstaan waardoor lid worden van een andere voetbalvereniging niet mogelijk is.

  Bij vragen over de contributie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

  Doorgeven adreswijzigingen

  Uw wijzigingen in de contactgegevens kunt u doorgeven via de ledenadministratie. Omdat wij in de communicatie zoveel mogelijk gebruik maken van email is de registratie van een actueel email adres ook van belang.

  Afmelden als lid

  Het lidmaatschap is altijd geldig tot en met het eind van het voetbalseizoen en kan niet tussentijds beëindigd worden. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

  Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij met inachtneming van 1 maand opzegtermijn wordt opgezegd. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie.

  Uw schriftelijke opzegging dient dus uiterlijk 31 mei binnen te zijn bij de ledenadministratie;

  Ton Thorn, Zuilestein 9, 2352 JS Leiderdorp of per email via leden.docos@outlook.com

  Opzeggingen bij leiders, trainers, bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd. Voor leden die niet schriftelijk bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen, blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht.

  Overschrijven

  De overschrijving bij de KNVB naar een andere club kan volledig digitaal via Sportlink worden afgehandeld.

  Overschrijven van DoCoS naar een andere vereniging

  Zodra een speler in de overschrijvingsperiode (van 5 maart tot en met 15 juni) wil spelen bij een andere voetbalvereniging, dan meldt hij zich bij de nieuwe vereniging. Daar geeft hij zijn/haar KNVB-relatienummer (staat op de spelerspas) door. Met dit KNVB-relatienummer vraagt de nieuwe vereniging dan via Sportlink toestemming aan de bestaande vereniging. Als er nog bedragen openstaan (zoals boetes en/of contributiebetalingen) of kleding nog niet is ingeleverd, dan brengt DoCoS een financiële blokkade aan. Zodra de achterstallige betalingen zijn voldaan en/of de kleding is ingeleverd, wordt de nieuwe vereniging digitaal geïnformeerd dat de overschrijving is goedgekeurd. Vanaf dat moment is de overschrijving voltooid.

  Overschrijving naar DoCoS toe

  Wil je overschrijven naar DoCoS, dan is allereerst het lidmaatschap bij DoCoS belangrijk. Pas na volledige invulling van het inschrijfformulier kan de overschrijving naar DoCoS worden gestart. Vervolgens is het van belang:

  - Ben je de afgelopen 3 jaar of korter lid geweest van een (andere) voetbalvereniging, dan kan na opgave van het KNVB-relatienummer (staat op de spelerspas) de digitale overschrijvingsprocedure via Sportlink worden gestart.

  - Ben je nooit of langer dan 3 jaar geleden lid geweest bij een andere voetbalvereniging, dan kun je je direct aanmelden als nieuw lid bij DoCoS.

  Het volledig ingevulde inschrijfformulier kunt u inleveren/mailen bij/naar de secretaris (voor senioren) of in het postvakje van de secretaris of jeugdledenadministratie bij DoCoS worden gelegd.

  DoCoS zal de inschrijving/overschrijving van een andere vereniging naar DoCoS verder afhandelen met de KNVB.

  Overschrijven kan tot uiterlijk 15 juni voor het nieuwe seizoen. Indien een overschrijvingsverzoek na 15 juni wordt ingediend, zal dit door de KNVB worden behandeld als een verzoek om dispensatie en gelden restricties.

  Voor meer informatie over overschrijven kunt u contact opnemen met de secretaris.