Normen en waarden

Het hoofdbestuur van DoCoS wil graag - zowel binnen als buiten de lijnen van het voetbalveld - dat we respect hebben voor de ander. Dit reglement is mede tot stand gekomen met behulp van de KNVB. Bureau Halt, het kader van Docos , spelers en ouders. In dit document hebben we de gedragsregels overzichtelijk vermeld met daarbij de maatregelen bij overtreding van de afspraken. Klik hier om het normen en waarden reglement te lezen.