Overlijdensbericht: Frans van der Heyden

Op 12 maart 2024 is Franciscus Emanuel van der Heyden (Frans) op 81-jarige leeftijd overleden. Frans werd officieel lid van RKSV DoCoS in augustus 1955. In 2020 is hij gehuldigd als jubilaris met 65 jaar lidmaatschap. Een unieke mijlpaal voor hem en voor DoCoS.

Frans was een echte Clubheld want hij was zeer begaan met DoCoS en was met zijn 81 jaren ook ons oudst meewerkende lid.

We herinneren Frans als een vriendelijk persoon met een duidelijke mening. Frans kwam in 1955 voetballen bij DoCoS. Maar Frans heeft nog veel meer voor DoCoS gedaan als vrijwilliger. Bv. als trainer begeleiden hij teams. En tot op hoge leeftijd heeft hij als scheidsrechter wedstrijden gefloten. En daarin was hij altijd duidelijk. Geen kans om te sjoemelen met de regels; die moesten altijd worden gerespecteerd! Met zijn handigheid heeft hij zich ook vele jaren ingezet bij de onderhoudsploeg en voor vele andere zaken op de vereniging. Een hoogtepunt was de bouw van de tribune waar Frans dagelijks, samen met andere vrijwilligers, op de bouwplaats te vinden was!

Als bestuur zijn we Frans van der Heyden zeer erkentelijk voor wat hij allemaal voor DoCoS heeft gedaan en betekend. We zullen hem heel erg missen!

Wij wensen Linda en Lucien en hun familie heel veel sterkte in deze periode.

Namens het bestuur,
Jasper van Marwijk, voorzitter.

PS: DoCoS-leden (en vrijwilligers, supporters en sponsors) mogen deze aankondiging als een aan hun persoonlijk gericht bericht beschouwen.


“De afscheidsbijeenkomst, voorafgaande aan de begrafenis zal op woensdag 20 maart om 15.15 uur plaatsvinden in de Jan Steen aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden op de naastgelegen begraafplaats.
Na de plechtigheid op de begraafplaats keert de familie terug naar het restaurant van het crematorium en is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn. Het samenzijn zal tot uiterlijk 18.15 uur duren.”

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq