Overschrijven of afmelden

Overschrijven

De overschrijving bij de KNVB naar een andere club kan volledig digitaal via Sportlink worden afgehandeld.

Overschrijving naar DoCoS toe

Wil je overschrijven naar DoCoS, dan is allereerst het lidmaatschap bij DoCoS belangrijk. Pas na volledige online invulling van het inschrijfformulier kan de overschrijving naar DoCoS worden gestart.

Ben je de afgelopen 3 jaar of korter lid geweest van een (andere) voetbalvereniging, dan kan na opgave van het KNVB-relatienummer de digitale overschrijvingsprocedure via Sportlink worden gestart. Dit loopt ook via het online formulier.

DoCoS zal de inschrijving/overschrijving van een andere vereniging naar DoCoS verder afhandelen met de KNVB.

Overschrijven van selectiespelers van en naar een andere vereniging kan tot uiterlijk 15 juni voor het nieuwe seizoen. Indien een overschrijvingsverzoek na 15 juni wordt ingediend, zal dit door de KNVB worden behandeld als een verzoek om dispensatie en gelden restricties. Overschrijven van niet-selectiespelers kan gedurende het gehele voetbalseizoen.

Voor meer informatie over overschrijven kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Overschrijven van DoCoS naar een andere vereniging

Zodra een speler in de overschrijvingsperiode (van 5 maart tot en met 15 juni) wil spelen bij een andere voetbalvereniging, dan meldt hij zich bij de nieuwe vereniging. Daar geeft hij zijn/haar naam en KNVB-relatienummer door. Met dit KNVB-relatienummer vraagt de nieuwe vereniging dan via Sportlink toestemming aan de bestaande vereniging. Als er nog bedragen openstaan (zoals boetes en/of contributiebetalingen) of kleding nog niet is ingeleverd, dan brengt DoCoS een financiële blokkade aan. Zodra de achterstallige betalingen zijn voldaan en/of de kleding is ingeleverd, wordt de nieuwe vereniging digitaal geïnformeerd dat de overschrijving is goedgekeurd. Vanaf dat moment is de overschrijving voltooid.

Afmelden als lid

Het lidmaatschap is altijd geldig tot en met het eind van het voetbalseizoen en kan niet tussentijds beëindigd worden. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij met inachtneming van 1 maand opzegtermijn wordt opgezegd. Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie.

Uw opzegging dient dus uiterlijk 31 mei binnen te zijn bij de ledenadministratie.

Opzeggingen bij leiders, trainers, bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd. Voor leden die niet schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen, blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq