Presentatie eindrapport Veilig Sport Klimaat bij DoCoS

Afgelopen voorjaar heeft Bureau Halt in samenwerking met de KNVB en op verzoek van DoCoS een veiligheidsanalyse uitgevoerd bij DoCoS. Het eindrapport hiervan zal maandag 11 september om 19:00 uur gepresenteerd worden in de bestuurskamer van DoCoS en iedereen die hierin geïnteresseerd is is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Het programma voor de presentatie ziet er als volgt uit:

  • Opening door Hoofdbestuur.
  • Uitleg door N&W commissie waarom we gevraagd hebben om deze veiligheidsanalyse
  • Halt / KNVB over hoe de analyse uitgevoerd is
  • Hoofdbestuur bespreekt (kort) de uitkomsten
  • Start Plan van aanpak door N&W commissie ( wat gaan we doen als commissie)
  • Rondvraag
  • Afsluiting Hoofdbestuur

De bijeenkomst zou ongeveer een uur kunnen duren.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq