Samenwerking rksv DoCoS met NIKKI voor de inning van de contributie

Het bestuur van rksv DoCoS heeft besloten om verder te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI met ingang van seizoen 2020 – 2021.

NIKKI start in juli met de inning van de contributie en de kledingbijdrage voor het nieuwe seizoen 2020 – 2021

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie en kledingbijdrage via het NIKKI-systeem verwerken. NIKKI verzorgt de inning van de betalingen voor het lidmaatschap DoCoS.

NIKKI stuurt begin juli 2020 de eerste mail met het verzoek de contributie plus de bijdrage van het kledingplan te betalen.

Lees verder op deze pagina.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq