Selectieproces voor komend seizoen vordert gestaag

De afgelopen maand is er al vooruit gewerkt naar het komende seizoen door de selectietrainers en de jeugdcommissie. Komende week zullen de volgende stappen gezet worden.

Gedurende de maand april zijn er door de selectietrainers van de verschillende leeftijdsgroepen, op aangeven van de teamtrainers, jongens uitgenodigd om mee te trainen met de selecties. Op deze manier kunnen zij zich een goed beeld vormen van alle jongens die in aanmerking zouden kunnen komen voor een selectieteam in het komende seizoen. Daarbij zullen de voetbalcapaciteiten van de spelers leidend zijn.

Daarnaast zal gekeken worden naar een concept indeling van alle jeugdteams, gebaseerd op de voetbalcapaciteiten van de jongens, op het vriendjes principe (vriendjes/broertjes die bij elkaar willen spelen kunnen in hetzelfde team ingedeeld worden), en op leeftijd. Dit laatste houdt in dat we willen trachten teams te formeren bestaande uit eerste- of tweedejaars spelers in een bepaalde leeftijdscategorie.

Dit proces heeft er toe geleid dat we op dit moment een aardig beeld hebben van een eerste concept teamindeling. Binnenkort zal deze voorlopige teamindeling voor het komende seizoen bekend gemaakt worden. Deze teamindeling zal zeker nog veranderen door binnenkomende en vertrekkende spelers.

Ná het eind van de competitie zal er gestart worden met trainingen met de beoogde teams voor het komende seizoen. De planning is om over een week te beginnen met het trainen met de nieuwe selectieteams. De verschillende selectietrainers zullen de spelers/speelsters daarvoor uitnodigen. Voor de niet-selectieteams zal ook bekeken worden hoe de nieuwe trainingen in te passen zijn. Daarover zeer binnenkort meer informatie.

De toernooien die in deze periode gespeeld gaan worden zullen wel met het huidige team gespeeld worden.

In de maand juni zullen zoveel mogelijk oefenwedstrijden gepland worden. De grasvelden kunnen dan niet meer gebruikt worden, dus de mogelijkheden zijn wat beperkt.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq