Vacature binnen Normen en Waarden commissie

Bij elke vereniging gaan soms zaken anders dan wenselijk zou zijn, helaas ook op het gebied van gedrag. Docos kent daarom een commissie Normen en Waarden. Bij die commissie kunnen meldingen gedaan worden van ongewenst gedrag, in de meest brede zin van het woord. De commissie heeft dan als taak de melding te onderzoeken, betrokkenen te horen en het bestuur te adviseren.

Binnen de commissie is plaats voor een nieuwe leden. Voelt u hiervoor, neem dan contact op met de commissie, via zodat we in een gesprek kunnen kennis maken en e.e.a. kunnen toelichten.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq