Vacature: Vertrouwenscontactpersoon

Vacature Vertrouwenscontactpersoon

Wat ga je doen?

Bij RKSV DoCoS vinden wij veilige sportomgeving belangrijk. Een veilige omgeving waarin iedereen met plezier kan voetballen, vrijwilligerswerk kan doen en wedstrijden kan bezoeken. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag overal voor en kan dus ook bij RKSV DoCoS plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan pesten, discriminatie, agressief gedrag, kwetsende opmerkingen of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voel jij je aangesproken om deze taak aan te gaan, en voldoe je aan onderstaand functieprofiel, dan ontvangen wij graag je reactie.

Wat doet een VCP?

De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag.

Taken van de VCP:

 1. Eerste aanspreekpunt bij vragen rondom grensoverschrijdend gedrag;
 2. Eerste opvang bij een melding;
 3. Doorverwijzing naar professionele hulp en bestuur;
 4. Preventie en beleidsadvies;

De VCP verwijst melder indien nodig en/of gewenst door naar een KNVB vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

De VCP:

 • Profileert zich binnen de vereniging, zorgt ervoor dat iedereen binnen de vereniging op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport en club worden nageleefd;
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen.
 • Geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en informatie waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenste omgangsvormen.

Randvoorwaarden

De VCP:

 • is geen bestuurslid;
 • heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur;
 • kan om de drie jaar een VOG overleggen;
 • is niet inhoudelijk betrokken bij procedures.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken iemand die:

 • een sociaal, toegankelijk, empathisch, integer persoon met levenservaring
 • een persoon is die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen;
 • affiniteit heeft met een sociaal veilige sportomgeving en daaraan een bijdrage wil leveren.

Wij regelen voor een opleiding voor vertrouwenscontactpersoon (eventueel in november zelfs al). Heb je interesse? Mail naar .

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq