Vacatures bestuurs- en verenigingsfuncties DoCoS

Voor een aantal bestuurs- en verenigingsfuncties zoekt het bestuur van DoCoS betrokken vrijwilligers die in deze functies een bijdrage willen leveren aan de bestuurlijke en organisatorische kwaliteit van de vereniging.

LEIDEN, 29 januari 2018 – Om een grote vereniging als DoCoS goed draaiende te houden, zijn er veel goede en betrokken vrijwilligers nodig. DoCoS zoekt voor een aantal bestuurs- en verenigingsfuncties betrokken vrijwilligers die in deze functies een bijdrage willen leveren aan de bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten van de vereniging. Het gaat om: een penningmeester, een bestuurslid algemene zaken, een vrijwilligerscoördinator en een sponsorcoördinator.

Penningmeester

Vanwege het aangekondigde vertrek van Ton van Zijp als penningmeester van DoCoS zoeken we een opvolger die het bestuur op deze plek versterkt. De belangrijkste taak van de penningmeester is het letten op de centen en daarmee het voeren van een gezond financieel beleid van de vereniging. Het opstellen van de begroting en het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid hoort tot de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Voor het uitvoeren van deze belangrijke werkzaamheden maakt DoCoS gebruik van een specifiek incassoprogramma voor het innen van de contributies en kledingbijdragen. Daarnaast is de loonadministratie ondergebracht bij administratiekantoor APEK. De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester zelf met behulp van een boekhoudprogramma bij genoemd administratiekantoor.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jasper van Marwijk, voorzitter DoCoS, en/of Ton van Zijp, penningmeester.

Bestuurslid algemene zaken

Voor de post van bestuurslid algemene zaken zoekt het bestuur van DoCoS een actief lid van de vereniging die het leuk vindt om mee te praten en te beslissen over de bestuurlijke aangelegenheden van DoCoS. Tevens wordt van het bestuurslid algemene zaken verwacht dat hij of zij oog heeft voor wat er nodig is om de gang van zaken in en rondom de kantine en in en rondom de velden te verbeteren, zoals facilitaire zaken en representatie (ontvangst en geluidsvoorzieningen). In de loop van een seizoen zijn er speciale projecten die door het bestuurslid algemene zaken opgepakt en uitgevoerd moeten worden.

Vrijwilligerscoördinator

DoCoS kent een paar honderd vrijwilligers die actief zijn als jeugdleider, begeleider, trainer, verzorger en in tal van andere functies waardoor er kan worden gevoetbald maar ook andere activiteiten rondom het voetbal kunnen worden gehouden, denk aan zomerkampen, voetbaltoernooien, Taptoe, winterbbq, etc. Voor de coördinatie en het regelen van deze werkzaamheden zoekt het bestuur van DoCoS een vrijwilligerscoördinator die het vrijwilligersbeleid ten uitvoer wil brengen en leiding wil geven aan een vrijwilligerscommissie. Deze commissie heeft ten doel voldoende vrijwilligers binnen te halen en te houden, te begeleiden en te belonen. De coördinator vindt het uitdagend om er voor te zorgen dat onze voetballertjes mogen rekenen op voldoende vrijwilligers die met enthousiasme een bijdrage leveren aan het gezonde verenigingsleven van DoCoS. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marco Eggenkamp, jeugdvoorzitter van DoCoS.

Sponsorcoordinator

Voor de post van sponsorcoördinator zoekt het bestuur van DoCoS in verband met het voornemen van de huidige sponsorcoördinator Erik Diks om te stoppen een man of vrouw die het leuk vindt om met sponsorwerving actief te zijn en die vanuit deze rol actief wil zijn in de sponsorcommissie van de vereniging. Deze commissie gaat actief op zoek naar sponsoren en organiseert diverse ondersteunende activiteiten om de financiële positie van de vereniging te versterken en daarmee de kwaliteit van onze jeugdvoetbalopleiding en van onze vereniging te verbeteren. Heb jij interesse en/of ideeën om op deze plek voor DoCoS een rol te spelen, neem dan contact op met Jasper van Marwijk, voorzitter.

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq