Verandering VOG’s vanaf 2015

Vanaf 2015 zijn de VOG’s die Docos aanvraagt voor zijn vrijwilligers geheel Gratis. Dit betekent dat de vrijwilligers de VOG niet meer zelf hoeven te betalen en te wachten op de terug betaling van de kosten door Docos.

Wat betekent dit in het kort:

Dit geld alleen voor de VOG’s die aangevraagd worden vanaf 01-01-2015.

Alle VOG’s aanvraagt in 2014 en die betaald zijn door de vrijwilligers worden vergoed door Docos waarna Docos de kosten terugontvangt van NOC NSF.

De vrijwilligers die nog in afwachting zijn van een VOG aanvraag en eind December 2014 hiervan op de hoogte gesteld zijn door Docos, vallen onder de nieuwe regeling. Deze zullen binnenkort een link via de e-mail van dienst Justis ontvangen met het verzoek de VOG verder in te vullen en af te ronden. Deze aanvraag is dan geheel gratis.

De vrijwilliger die vanaf nu door Docos gevraagd gaan worden om een VOG zullen dus altijd onder de nieuwe regeling vallen wat betekent dat er geen kosten voor de vrijwilliger of Docos zijn hiervoor.

Voor meer informatie mail naar t.a.v. Marco van Antwerpen

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq