Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen DoCoS willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen DoCoS de Normen en Waarden commissie is aangesteld. Deze commissieleden fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Echter daar kunnen redenen zijn waarom je liever met iemand wil praten buiten DoCoS, bijvoorbeeld bij vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat om ze binnen de vereniging te stellen. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Hiervoor kan je dan terecht bij een vertrouwenspersoon.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

In de eerste plaats luistert een vertrouwenspersoon naar je verhaal en daarnaast helpt deze je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

De vertrouwenspersoon kan je ook helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Binnen DoCoS hebben we geen eigen vertrouwenspersoon. Wil je contact opnemen met een vertrouwenspersoon, dan kan dit bij de KNVB. De vertrouwenspersoon van de KNVB kan je dan eventueel doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Dit kan via het telefoonnummer 088-0275050 of via de e-mail 

Meer informatie kan je vinden via :

https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vertrouwenspersoon

https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/vertrouwenscontactpersonen

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq