Vrijwilliger gezocht; Penningmeester

RKSV DoCoS is een van de grootste voetbalverenigingen van Leiden. We hebben teams in alle leeftijdsgroepen, van de jongste jeugd tot de senioren. DoCoS is een familieclub, waar het spelplezier en het opleiden van onze spelers voorop staan. We hebben een grote groep enthousiaste vrijwilligers, met hart voor de club. Kom jij ons team versterken?

Voor de functie penningmeester zoeken we een vrijwilliger met bij voorkeur:

  • ervaring met financien
  • affiniteit voor administratie

De Penningmeester maakt deel uit van het bestuur van RKSV DoCoS. Het bestuur vergadert 1x per maand.

DoCoS zoekt een Penningmeester die wil helpen bij de volgende taken:

  • De administratie verzorgen van de inkomsten en uitgaven.
  • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
  • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
  • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.

Het Penningmeesterschap is momenteel gesplitst in Penningmeester en Penningmeester-inkomsten. De Penningmeester-inkomsten draagt zorg voor de inning van de contributies en overige inkomsten en deze rol is vervuld.

Heb je andere competenties die naar jouw mening waardevol zijn voor deze functie? We horen het graag!

Voor interesse en vragen kan contact opgenomen worden met Voorzitter, Jasper van Marwijk, 

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq