Taken

 

  Activiteitencommissie

  Omschrijving

  Er is geen omschrijving beschikbaar.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Activiteitenorganisatie niet voetbalzaken jeugd (sinterklaas, dagactiviteiten e.d.)

  Omschrijving

  Het meebedenken van en het assisteren bij niet voetbalaktiviteiten zoals het Sinterklaas, paaseieren zoeken, jeugdkampen e.d.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Assistent ondersteuning technische zaken

  Omschrijving

  De assistent(en) ondersteuning technische zaken helpt de technische coördinator jeugd bij het uitvoeren van het voetbaltechnische en opleidingsbeleid van DoCoS: Voorbereiding en indeling elftallen, communicatie indeling elftallen, invullen en bijhouden SVS, trainers en leiders activeren SVS te vullen, aanstelling trainers, publicatie op website maken over ‘individuele succesverhalen’, organisatie train de trainers en coördinatie trainingsmaterialen.

  Tijdsbeslag

  Tussen de 2-3 uur per week

   

  Commissie Respect en Plezier

  Omschrijving

  een commissie van 4 leden en /of ouders van leden die Respect voor elkaar bij DoCoS en de DoCoS leden bewaakt

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Coordinator Teamontvangst

  Omschrijving

  Organiseren van voldoende vrijwilligers voor de teamontvangst op zaterdag Inplannen van deze vrijwilligers Begeleiden van nieuwe vrijwilligers voor teamontvangst

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Coördinator inschrijving en werving toernooien

  Omschrijving

  Administratie verzorgen van de inschrijving van bezoekende teams voor de DoCoS Thuistoernooien Het verzorgen van de inschrijving van DoCoS Jeugdteams voor Uit-toernooien. (De organisatie van de thuistoernooien is belegd bij de lettergroepen en valt dus niet onder deze taak).

  Tijdsbeslag

  In augustus/september 1 of 2 avonden bezoeken van toernooibeurzen om het grootste deel van de inschrijvingen te regelen; daarna e-mailverkeer aanpassingen doen en in voorbereiding op toernooien in april/mei bewaken van informatie over deelname van aangemelde ploegen.

   

  Coördinator Jeugdledenwerving/ Ontvangst Nieuwe leden

  Omschrijving

  De functie van Coördinator Nieuwe Leden is nieuw bij Docos. Je moet dus houden van een beetje pionieren. We willen bij Docos in ieder geval er voor zorgen dat nieuwe leden zich welkom voelen en dat ze alle informatie krijgen die ze nodig hebben. Als Coördinator Nieuwe Leden help je nieuwe leden en hun ouders wegwijs te raken bij hun eerste kennismaking met de vereniging. De specifieke uit te voeren taken zijn: Aan kandidaat leden verstrek je per e-mail of telefonisch, informatie over de voetbalmogelijkheden bij Docos. Als leden zich hebben ingeschreven breng je ze in contact met de trainers en hun team. Je organiseert regelmatig bijeenkomsten om nieuwe leden te ontvangen. Daarbij vraag je ouders ook om vrijwilligerstaken te vervullen. Die geef je vervolgens door aan de vrijwilligerscoördinator.

  Tijdsbeslag

  De instroom van nieuwe leden vindt vooral plaats in de periode augustus-september en in het voorjaar maart-april (werving).

   

  Coördinator Vrijwilligers

  Omschrijving

  Deze coördinator is diegene die er voor zorgt dat de ingevulde vrijwilligersformulieren die leden en nieuwe leden hebben ingevuld worden verwerkt en dat zoveel mogelijk vrijwilligersplaatsen worden gevuld. Tevens heeft deze coördinator de verantwoording voor het zoeken naar vrijwilligers voor specifieke taken die een HB of JB voordragen. De formulieren moeten altijd naar deze persoon waarna er kan worden gekeken of en waar vraag en aanbod is. Deze coördinator maakt daarbij gebruik van het DoCoS Organogram Taken en Verantwoordelijkheden waarin alle functies benoemd zijn.

  Tijdsbeslag

  Verwachting: tijdens aanvang nieuwe seizoen en opgaaf nieuwe leden is veel te doen. In de loop van het seizoen wordt rustig alleen als er een nieuw lid zich meldt dan is er weer wat te doen. Schatting: tussen de 1-2 uur per week

   

  Jeugdcoördinator

  Omschrijving

  Het organiseren van nevenactiviteiten voor de leeftijdscategorie, spelletjes avond taptoe werving toernooien zomerkampen … deelname aan de maandelijkse vergaderingen van de jeugdcommissie, klankbord voor ouders en leiders in de leeftijdscategorie, Zichtbaarheid als coordinator Bekendheid met de teams in de lettergroep Organiseren Ouderavond Maandelijks bepalen pupil van de week verzorgen communicatie naar leiders en ouders in de leeftijdscategorie vanuit jeugdcommissie, verantwoordelijk met leiders voor organisatie van goede gang van zaken in de leeftijdscategorie, organisatie overleg met leiders, aanstelling teamleiders op alle teams, stimuleren goede organisatorische gang van zaken teamindeling. Voordragen trainers op recreatie teams Opstellen overgangslijst spelers Borgen ‘vriendjes principe’ en ‘ieder zijn eigen top’ voor recreatieve teams Opstellen voorstel team indelingen recreatieve teams

  Tijdsbeslag

  1 avond per week

   

  Jeugdledenadministratie

  Omschrijving

  De taak van de jeugdledenadministratie betreft in het bijzonder het verwerken van het inschrijven van nieuwe jeugdleden, de overschrijving van leden en het informeren van verantwoordelijke (technische) jeugdcoördinatoren. DoCoS zoekt een mannelijke/vrouwelijke vrijwilliger/ster die het belangrijk vindt om zaken administratief op orde te hebben. De werkzaamheden kunnen grotendeels verricht worden via de (eigen thuis)computer. Er ligt een zwaartepunt in de periode mei-juni en half augustus-half september wanneer leden stoppen, overschrijven of zich aanmelden. Afstemming van de werkzaamheden vindt plaats met de secretaris van de vereniging – als eerste contactpersoon met de KNVB – en met de jeugdcommissie. De KNVB is bezig om de hele wedstrijd- en ledenadministratie te digitaliseren in het zogeheten Sportlink. Voor de kandidaat vrijwilliger/vrijwilligster jeugdledenadministratie is het daarom van belang dat hij/zij gewend is of in staat is om met dit soort digitale administratieve systemen te werken.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Jeugdvoorzitter

  Omschrijving

  De jeugdvoorzitter is voorzitter van de jeugdcommissie. Hij/zij stimuleert, ziet er op toe en organiseert dat de zaken binnen de jeugdafdeling goed verlopen. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de niet-voetbalzaken binnen de vereniging: werving van nieuwe leden, nevenactiviteiten, contacten met hoofdbestuur, technische staf en externe partijen. Tevens is de jeugdcommissie aanspreekpunt voor de organisatorische gang van zaken in de jeugd.

  Tijdsbeslag

  1 x per maand jeugdcommissievergadering (laatste dinsdag van de maand), daarnaast afhankelijk van eigen invulling en organisatietalent. Schatting: minimaal 1 avond per week.

   

  Kantine

  Omschrijving

  Het plannen en regelen van voldoende kantinepersoneel.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Kledingcoordinatie jeugd en senioren

  Omschrijving

  Er is geen omschrijving beschikbaar.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Kleedkamersurveillant

  Omschrijving

  Het zich rond de kleedkamers en fietsenstalling ophouden teneinde corrigerend op te treden indien zich zaken voordoen die de normen en waarden die DoCoS hoog heeft staan schade kunnen toebrengen op ons sportcomplex.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Lid Commissie van Normen en Waarden

  Omschrijving

  Er is geen omschrijving beschikbaar.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Lid EHBO team

  Omschrijving

  Het meedraaien in een poule van personen die in het bezit zijn van een E.H.B.O diploma.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Lid hoofdbestuur

  Omschrijving

  Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Docos.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Lid jeugdcommssie

  Omschrijving

  Het jeugdbestuur organiseert alle zaken voor de jeugd.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Medewerker in de keuken van de kantine

  Omschrijving

  Het afhandelen van de bestellingen voor de keuken door de barmedewerkers op zaterdag en/of zondag. Het gaat dus om het afbakken van patat, kroketten e.d. en het klaarmaken van de bestelde broodjes, tosti's etc.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Medewerker onderhoudsploeg

  Omschrijving

  Het in overleg met een door DoCoS aangewezen contactpersoon werkzaam-heden verrichten op het complex van DoCoS met het doel noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen te verrichten. Gedacht moet worden aan kleinschalig schilder-werk, loodgieterswerk, timmerwerk.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Notulist(e) bestuur

  Omschrijving

  Het maken van notulen van de maandelijkse vergaderingen van het hoofdbestuur evenals het notuleren van de Algemene Leden Vergadering bij DoCoS in de maand november.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Scheidsrechter

  Omschrijving

  Het fluiten van een voetbalwedstrijd (competitie of beker). DoCoS kan faciliteren in het volgen van een scheidsrechterscursus zodat je op zaterdag elftallen kunt fluiten waarvoor geen onafhankelijke KNVB-scheidsrechter is aangesteld. Als je het leuk vindt om een voetbalwedstrijd in goede banen te leiden door als scheidsrechter te fungeren, kun je jezelf aanmelden bij Rene Bilderbeek, wedstrijdsecretaris jeugd: reneonderweg@live.nl Of meld je aan via: info@docos.nl of loop op zaterdagmorgen binnen in de bestuurskamer om je daar aan te melden.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Scheidsrechters Begeleider

  Omschrijving

  Het begeleiden/coachen van beginnende scheidsrechters om hen te enthousiasmeren en betrokken te houden als scheidsrechter.

  Tijdsbeslag

  1 uur per week wanneer de scheidsrechter die wordt begeleid een wedstrijd te leiden heeft.

   

  Scheidsrechters Coordinator

  Omschrijving

  Het werven en enthousiasmeren van nieuwe scheidsrechters Het organiseren van de begeleiding en coaching van de scheidsrechters Het organiseren van de opleiding van de scheidsrechters Het organiseren van regelmatige bijeenkomsten met de scheidsrechters

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Secretariaat jeugd

  Omschrijving

  Er is geen omschrijving beschikbaar.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Secretariaat jeugdzaken

  Omschrijving

  Uitschrijven jeugdcommissievergadering, organisatie verslaglegging, bewaken afspraken en ondersteuning jeugdvoorzitter in communicatie over de gang van zaken in de jeugdafdeling.

  Tijdsbeslag

  1x per maand jeugdcommissievergadering, gemiddeld: 1 avond per week (minder als er een aparte notulist is).

   

  Teamleider

  Omschrijving

  Als teamleider ben je het aanspreekpunt voor een voetbalteam. Doorgaans het team waar je zoon of dochter zelf speelt. Je informeert de ouders over het wedstrijdprogramma en je regelt de praktische zaken rondom wedstrijden. Het belangrijkste is om te zorgen voor een goede sfeer in het team en om andere ouders te betrekken zodat je het werk een beetje onderling kunt verdelen. De functie omvat de volgende taken: • zorg dat je je team kent; houd een lijst bij met contactgegevens van je teamleden (dat kun je ook krijgen van de Docos ledenadministratie) • zorg dat je het wedstrijdschema kent; dat wordt twee weken vooruit gepubliceerd op de Docos website en nog verder vooruit op voetbal.nl • verzorg de communicatie rondom wedstrijden. Stuur voor de wedstrijd iedereen een mailtje zodat ze weten hoe laat ze waar moeten zijn. • Bij afmeldingen probeer je samen met de coördinator bij andere teams vervangers te regelen. • Bij thuiswedstrijden regel je een scheidsrechter (een van de ouders van je team) en je geeft de uitslag door aan de bestuurskamer • Verder ben de beheerder van de teamspullen: een keeperstenue, twee wedstrijdballen en de watertas met de bidons en het wondersponsje. Voorbeeldgedrag met betrekking tot taalgebruik sportiviteit, roken en drinken en het vertegenwoordigen van de club door het team.

  Tijdsbeslag

  Tussen de 2-3 uur per week

   

  Teamontvangst

  Omschrijving

  Je bent aanwezig van 7.30 tot 11.30 uur of van 11.30 – 15.30 uur. Kees Helderman zal om 7.30 uur aanwezig zijn om te helpen opstarten en zal het afsluiten aan het eind van de dag. Je wordt voorzien van een aantal zaken: • Lijst sleutelafgifte ivm borg van € 10,00 voor sleutel kleedkamer • Gebruik van kleedkamers en velden • Wedstrijdformulieren • Uitslagenformulier voor E en F wedstrijden • Handleiding teamontvangst Om 15.30 uur eindigt de dienst en zal het geldkistje met de borg aan de kantineploeg worden gegeven zodat die het af kunnen handelen. Taken: • Je ontvangt scheidsrechters en trainers/coaches. Een ieder krijgt een kop koffie en wordt aangegeven op welk veld er wordt gespeeld en welke kleedkamer dient te worden gebruikt. • De uitslagen van de E en F moeten op het formulier worden ingevuld. • Wedstrijdformulieren worden afgehandeld door coaches en scheidsrechters. Na de wedstrijd moeten de afgehandelde formulieren op 1 stapel komen, Kees zal die gaan verwerken. • Er komen mensen langs voor gevonden voorwerpen, die verwijs je naar de daarvoor bestemde hoek. • Je neemt de telefoon aan en verstrekt informatie over of wedstrijden doorgaan of afgelast zijn

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Thuistoernooi-organisator (2 per lettergroep)

  Omschrijving

  De feitelijke organisatie van het thuistoernooi voor de lettergroep door een groep medewerkers te organiseren die samen met jou/jullie de uitvoering van het toernooiprogramma voor hun rekening nemen: ontvangst van de deelnemende teams, eventueel het organiseren van nevenactiviteiten, verzorgen van prijzen en de uitreiking van de prijzen aan de deelnemende teams. Alles gericht op een mooi en leuk verlopend thuistoernooi. (de werving van deelnemende teams doet de coördinator inschrijving en werving toernooien, zie onder 9.) Voor de inzet van extra hulptroepen kan ook een beroep gedaan worden op de maatschappelijke stage coordinator.

  Tijdsbeslag

  1 of 2 avonden vooroverleg in de periode januari-april en de toernooidag zelf vragen de meeste tijd; daarnaast enige uren voor de onderlinge communicatie en het bewaken van het hele proces van de toernooiorganisatie.

   

  Trainer

  Omschrijving

  Organisatie voetbaltechnische zaken zoals opstelling, tactiek, aanwijzingen, wissels, communicatie met tegenpartij, etc., medeverantwoordelijk voor de technische uitvoering van het opleidingsplan Ieder Zijn Eigen Top: opleiden gaat in beginsel voor presteren. Communicatie & overleg met technische staf, uitvoering geven aan afspraken, richtlijnen en keuzes in het kader van het opleidingsplan Ieder Zijn Eigen Top van technisch coördinator jeugd/technische staf jeugd die verantwoordelijk is voor de keuze en de uitvoering van de teamsamenstellingen bij aanvang van het seizoen en tijdens het seizoen.

  Tijdsbeslag

  Tussen de 2-3 uur per week

   

  Wedstrijdsecretariaat

  Omschrijving

  De wedstrijdsecretaris verzorgt het speelschema. Dit kan steeds voor een tweetal weken vooruit gepland worden. Welke teams spelen op welke tijd, op welke velden.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.

   

  Werkgroep onderhoud

  Omschrijving

  Draagt zorg voor de coordinatie van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden van sportvelden, accommodatie en kantine.

  Tijdsbeslag

  Er is geen tijdsbeslag beschikbaar.